Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT THEO HUONG TICH HOP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hoàng Thao (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:29' 26-08-2014
Dung lượng: 747.0 KB
Số lượt tải: 151
Số lượt thích: 0 người

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN + TỰ CHỌN
KHỐI -LỚP 10
Cả năm học: 37 tuần (105 tiết + 35 tiết tự chọn = 140 tiết)
Học kì I : 19 tuần (54 tiết + 18 tiết tự chọn= 72 tiết)
Học kì II: 18 tuần (51 tiết + 17 tiết tự chọn= 68 tiết)
HỌC KÌ I
Bài/ Unit
Nội dung
Số tiết
Tiết
PPCT
Tiết
TC


Hướng dẫn học/ Kiểm tra đầu năm
1
1


Unit 1
A Day in the Life of …
5
Tc 1,

Tc2
Reading : Không dạy Task 3 (P.14)

2Speaking

3Listening

4Writing (thay đổi bài mẫu, bài viết dựa vào phần Speaking trang 15)

5Language Focus

6The present simple
2 bài tập: 1. chia động từ (5 câu) 2. tìm lỗi sai và sửa lại (5 câu)
2

1


The past simple:
2 bài tập: 1. chia động từ (5 câu) 2. tìm lỗi sai (cho động từ bất quy tắc) (5 câu)


2

Unit 2
School Talks
5
TC 3
Reading

7Speaking

8Listening

9Writing

10Language Focus

11Grammar: Wh-questions
2 bài tập: 1. điền từ để hỏi (10 câu) 2. đặt câu hỏi cho phần gạch chân (5 câu)
2

3

TC 4
Gerund and to- infinitive - Kiểm tra 15 phút số 1
2 phần: 1. chia dạng đúng (5 câu) 2. sentence building (5 câu)


4

Unit 3
People’s Background
6

TC5,
Reading:1 Before you read, Passage and Task 1, Task 2

12Reading.2 : Passage, Task 3 and After you read

13Speaking

14Listening

15Writing - Không dạy Task 1 (P.39), cho HS tự đọc

16Language Focus

17Grammar :The Past Perfect
2 bài tập: 1. chia động từ (5 câu) 2. chon A,B, C, D (5 câu)
2

5

TC 6
The past simple vs. The Past Perfect - Kiểm tra 15 phút số 2
2 phần: 1. Chia động từ (5 câu) 2. chọn A,B,C,D (5 câu)


6


Test yourself A
1
18Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
2
19,20


Unit 4
Special Education
5
Reading

21


TC 7
Speaking

22Listening

23Writing

24Language Focus
(Bài tập 3 để dạy trong phần tự chọn, thay thế bằng bài tập dùng “Which” để nối 2 câu)

25The +adjective, Used to +infinitive
(2 bài tập Gap – fill mỗi bài 7 câu
2

7

TC8
Which as connector (làm bài tập 3 sgk)


8

Unit 5
Technology and You
6

TC 9
Reading 1: Before you read, Passage and Task 1, Task 2

26Reading 2: Passage, Task 3 and After you read

27Speaking - Không dạy Task 3 (P.56)

28Listening

29Writing

30Language Focus

31Grammar :The Present Perfect, The Present Perfect Passive
2 bài tập: 1. chọn A,B,C,D (7 câu) 2. Lỗi sai (5 câu)
2

9


TC10
Relative Pronouns Who, Which, That
2 bài tập: 1. gap-fill (8 câu) 2. viết lại câu dùng đại từ quan hệ (4 câu)


 10

Unit 6
An Excursion
5
TC 11,

 
Gửi ý kiến