Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Phương trình lượng giác

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trung Kiên
Ngày gửi: 17h:47' 17-02-2021
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Luyện tập phương trình lượng giác

Bài 1 : Giải các phương trình sau :
Sin(3x+200) + sin4x = 0
2sin2x + 5cosx = 0
(tan2x - 1)cos2x = 0
2cos2x + cos2x + sinx = 0
= 0
 = 0
sinx + cosx = cos2x
sinx + sin2x + sin3x = 0
tan4xtanx = -1
1 + sinx + cosx + sin2x + cos2x = 0
sin4x + cos4x - cos2x + sin22x - 2 = 0
3( tanx + cotx ) = 2( 2 + sin2x)
sin23x - cos24x = sin25x - cos26x
 = 2( 1 + sinx)
tg2x – tg3x – tg5x = tg2xtg3xtg5x
2tan2x +  + 5tanx + 5cotx + 4 = 0
 = cot2x - 
tan4x + 1 = 
tanx + cosx - cos2x = sinx (1+ tanx tan)
cotx - 1 = + sin2x - sin2x
3 - tanx( tanx + 2sinx ) + 6cosx = 0
cos2x + cosx( 2tan2x - 1 ) = 2
cotx - tanx + 4sin2x = 
cos4x - 8cos6x + 2cos2x + 3 = 0
 = 1
sin2( - )tan2x = cos2 
 = cosx
(sinx + cosx) 3 - ( sin2x + 1) + sinx + cosx -  = 0
2cos2x - 8cosx + 7 = 
2sin3x + cos2x - cosx = 0
 = tan2x
sin( - x) = sin( + 3x)
cos( - x) =  - sin( x + )
tan(2x + ) - cot(2x + ) = 2
cos(2x + ) + 4cos( - x) = 
sin3(x + ) = sinx
sin(3x - ) = sin2x.sin(x + )
sin4x + cos4x = cot(x + )cot( - x)
8cos3( x + ) = cos3x
sin2(x - ) + tan22x = 0
cosxcos2xcos4xcos8x = 
sinx + sin2x +sin3x +sin4x = cot
cosxcos2xcos3x – sinxsin2xsin3x = 
sin3xsin3x + cos3xcos3x = 
 + cosx = 0
2sin( x + ) =  + 

8cos6x + 2sin3x sin3x - 6cos4x - 1 = 0
cos2x + 5 = 2( 2 - cosx )(sinx - cosx )
 = 1
sin2x + sin23x = cos22x + cos24x
3tan3x- tanx + -8cos2( - )= 0
2sin3x - sinx = 2cos3x - cosx + cos2x
tg2x + sin2x = cotgx
 = 
sinxcosx + cosx = - 2sin2x - sinx + 1
cos = cos2 
sin2x + cos2x + tanx = 2
sin2x + sin22x + sin23x = 2
6sinx - 2cos3x = 5sin2xcosx Bài 2 : Tìm nghiệm thuộc khoảng của phương trình :

Bài 3 : Xác định m để phương trình sau có nghiệm :

Bài 4 : Cho phương trình : sin3x + cos3x = msinxcosx
a.) Giải phương trình với m = 
b.)Tìm m để phương trình có nghiệm.
Bài 5 : Cho phương trình :

Giải phương trình với m = 2
Tìm m để phương trình có nghiệm x ( [0 ; ]
Bài 6 : Tìm m để phương trình : cos2x + (2m - 1)cosx + 1 - m = 0 có nghiệm x ( (  ; ()

-------------------Hết---------------------
 
Gửi ý kiến