Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: kul chung
Ngày gửi: 19h:01' 29-11-2015
Dung lượng: 408.0 KB
Số lượt tải: 327
Số lượt thích: 0 người
BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

I.MỤC TIÊU
1.Về kiến thức:
- Véc tơ chi phương của đường thẳng
- Phương trình tham số của đường thẳng
- Liên hệ giữa véc tơ chỉ phương và hệ số góc của đường thẳng
2.Về kỹ năng
- Viết phương trình tham số khi biết một điểm và một véc tơ chỉ phương
- Viết phương trình đường thẳng khi biết hệ số góc
3.Về tư duy: - Tư duy logic mở rộng và tìm tòi kiến thức
4.Về thái độ: - Cẩn thận chính xác trong lập luận và tính toán.
II.CHUẨN BỊ
1. Về thực tiễn: H/s đa được học về véc tơ các phép toán về véc tơ. góc giữa hai véc tơ
2. Phương tiện: - Bảng phụ, thước kẻ, phấn
III. PHƯƠNG PHÁP
Sử dụng phương pháp gợi mở vấn đáp và hoát động nhóm
IV.TIẾN TRÌNH BÀI HỌC.
1. Ổn định lớp
Lớp 10A1 Sĩ số: 35 Vắng :
2. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: 1. Hai véc tơ cùng phương, khoảng cách giữa hai điểm, độ dài của véc tơ.
2. và khi nào? cho ví dụ
3. Hệ số góc của đường thẳng là gì?
3. Bài mới
HĐ 1: Véc tơ chỉ phương của đường thẳng
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò

Cho đường thẳng có pt : y = 2x - 4
+ Tìm hai điểm trên có hoành độ là 1 và 4
+ Tính toạ độ véc tơ 
+ Chứng tỏ cùng hướng với véc tơ 

+ có nhận xét gì về véc tơ và đường thẳng trên hình vẽ
+ Ta nói là véc tơ chỉ phương của đường thẳng vậy thế nào là véc tơ chỉ phương của đường thẳng
+ Véc tơ có phái là véc tơ chỉ phương của đường thẳng không


 và M( 4; 4 )và cùng hướng khi và chr khi 
Vì vậy k = 1/2
Chúng cùng giá ( song song )


H/s định nghĩaHĐ 2: Phương trình tham số của đường thẳng

Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò

GV: Bảng phụ( Bài toán)
Cho và một véc tơ 
Viết pt đường thẳng đi qua và nhận véc tơ làm véc tơ chỉ phương
? Với mọi điểm tính toạ độ 
? Nếu thuộc có nhận xét gì về véc tơ và véc tơ 
? Hai véc tơ bằng nhau khi nào? tính 

+ Hệ (1) được gọi là phương trình tham số của đường thẳng 
Liên hệ giữa véc tơ chỉ phương và hệ số góc của đường thẳng
Cho đt có pt tham số 
Nếu từ pt (1) tính t = ? thay vào pt (2)
+ Đặt suy ra y = ?
+ gọi là hệ số góc của đường thẳng 

 

.+ Hai véc tơ cùng phương

+ Hai véc tơ bằng nhau khi chúng có cùng toạ độ
thay vào (2) ta có:


Ví dụ: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua A( -2;1 ) và có véc tơ pháp tuyến 
Viết phương trình tham số của đường thẳng d qua 2 điểm A(2;3) và B(3;1) tính hệ số góc của đt d.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò

? Để viết được đường thẳng d cần biết những gì?
? Tính có phải là chỉ phương của d không. điểm A có thuộc d không
? Từ véc tơ chỉ phương của đường thẳng cho biết hệ số góc của đường thẳng k = ?
+ một điểm thuộc d và một véc tơ chỉ phương
+ Viết phương trình tham số

+ H/s trả lời

4. Củng cố: - Véc tơ chỉ phương của đường thẳng
- Phương trình tham số của đường thẳng, hệ số góc của đờng thẳng
5. Dặn dò: - Phương trình đừng thẳng đi qua điểm và có hệ số góc k có dạng 
- Làm Bài tập 1 sgk (t80)
Ngày soạn: .......................
Ngày giảng: .....................

TIẾT 30: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (Tiết 2)
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Véc tơ pháp tuyến của đường thẳng
- Phương trình tổng quát của đường thẳng
- Các trừơng hợp đăcl biệt, phương trình đoạn chắn của đường thẳng
2. Kỹ năng
- Viết phương
 
Gửi ý kiến