Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHO CAP CAN 7 THANG 8/2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ngày gửi: 00h:33' 10-08-2018
Dung lượng: 254.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG MN YÊN LẬP DANH SÁCH ĐIỀU TRA TRẺ TỪ 0 - 5 TUỔI
KHU HÀNH CHÍNH: ĐỒNG CẠN 7 NĂM HỌC 2014-2015
HỌ TÊN GVĐT:NGUYỄN THỊ THANH THÚY Thời điểm: tháng 10 năm 2014

STT "Họ và
tên trẻ" "Ngày, tháng, năm sinh" Giới tính DT Quê quán (X-H-T) Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Số phiếu K.Tật Tên trường đang học Số sổ hộ khẩu Chủ hộ "Ghi chú (mới sinh, mới chuyển về)"
Nam Nữ
1 Vũ Hồng Anh 11/10/2009 1 M TTYL-Yên Lập-PT Vũ Đình Thành 36 MNYL 78 Vũ Đình Thành
2 Nguyễn T Mai Cảnh 19/10/2009 1 K TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Văn Cao 30 MNMH 39 Nguyễn Văn Thạch
3 Trần Hiếu 30/10/2009 1 K TTYL-Yên Lập-PT Trần Anh Tuấn 27 MNYL 109 Trần Anh Tuấn CĐ T10/2014
4 Trịnh Chí Kiên 21/02/2009 1 M TTYL-Yên Lập-PT Trịnh Kim Huệ 53 MNYL 28 Trịnh Kim Huệ
5 Nguyễn Bảo Linh 24/10/2009 1 K TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Văn Lượng 43 MNYL 99 Nguyễn Văn Lượng
6 Lương Duy Mạnh 25/11/2009 1 K TTYL-Yên Lập-PT Lương Văn Hải 41 MNYL 107 Lương Văn Hải
7 Nguyễn Hoàng Nam 20/08/2009 1 M TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Văn Việt 60 MNTT 108 Nguyễn Văn Việt
8 Hoàng Gia Bảo 29/01/2009 1 K TTYL-Yên Lập-PT Hoàng Ngọc Anh 68 MNTT 53 Nguyễn Đức Thiệu CĐ T4/2014
Cộng 5 Tuổi (2009)=8 6 2 3
1 L­¬ng Ngäc Anh 07/11/2010 1 M TTYL-Yên Lập-PT Lương Thế Bình 59 MNYL 61 Lương Văn Thái
2 NguyÔn Nam Hoµng 03/12/2010 1 K TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Văn Cao 56 MNTT 19 Nguyễn Trung Tính
3 Nguyễn Tiến Hoàng 14/09/2010 1 M TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Tiến Hảo 14 MNXT 12 Nguyễn Thị Lợi
4 §inh Trung HiÕu 08/03/2010 1 K TTYL-Yên Lập-PT Đinh Văn Lành 63 Miền Nam 41 Nguyễn Thị Nụ
5 L­¬ng Liªn H­¬ng 16/09/2010 1 K TTYL-Yên Lập-PT Lương Thái Sơn 55 MNTT 144 Lương Thái Sơn
6 NguyÔn Thu H­¬ng 18/11/2010 1 M TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Xuân Thư 57 MNTT 32 Nguyễn Viết Nghĩa
7 Hoàng Thu Hường 13/05/2010 1 K TTYL-Yên Lập-PT Hoàng Công Sáng 46 MNTT 55 Hoàng Thị Tuyết
8 Phïng §øc L©m 11/11/2010 1 M TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Quốc Uy 58 MNTT 82 Nguyễn Quốc Uy
9 Vũ Kiều Loan 30/06/2010 1 M TTYL-Yên Lập-PT Vũ Đình Hải 54 MNTT 43 Vũ Đình Hải
10 §inh Minh TuÖ 06/03/2010 1 M TTYL-Yên Lập-PT Đinh Xuân Hạnh 9 MNYL 33 Đinh Xuân Hạnh
11 Nguyễn Hoàng Nam 27/04/2010 1 K TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Thành Công 66 MNTT 151 Nguyễn Thành Công
Cộng 4 Tuổi(2010)=11 6 5 6
1 Nguyễn Tuấn Anh 16/08/2011 1 K TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Quang Huy 49 MNYL 94 Nguyễn Quang Huy
2 Nguyễn Gia Bảo 28/10/2011 1 M TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Văn Lượng 43 MNYL 98 Nguyễn Văn Lượng
3 N. Mạnh Cường 10/07/2011 1 K TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Văn Cao 30 MNMH 39 Nguyễn Văn Thạch
4 Nguyễn Tuấn Nam 01/11/2011 1 K TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Thị Phương 39 MNYL 28 Nguyễn Thị Phương
5 Sa Đình Tú 06/06/2011 1 M TTYL-Yên Lập-PT Sa Duy Thảo 65 MNYL 19 N. Thị Thu Trang CĐ T9/2013
6 Nguyễn Minh Tiến 14/04/2011 1 K TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Văn Toàn 50 MNTT 132 Nguyễn Văn Toàn
7 Nguyễn Anh Phát 27/10/2011 1 K TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Thế Tâm 67 Chưa đi học 130 Nguyễn Thế Tâm
Cộng 3 Tuổi (2011)=7 7 0 2
1 Nguyễn Hoàng Bắc 16/06/2012 1 M TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Văn Việt 60 MNTT 108 Nguyễn Văn Việt
2 Phạm Ngọc Bích 08/06/2012 1 M TTYL-Yên Lập-PT Phạm Trung Kiên 19 MNYL 129 Nguyễn Kim Ngân
3 Vũ Hải Đăng 04/10/2012 1 M TTYL-Yên Lập-PT Vũ Đình Hải 54 Chưa đi học 43 Vũ Đình Hải
4 Nguyễn Trường Giang 03/09/2012 1 K TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Thanh Bằng 52 MNĐT 108 Nguyễn Thanh Bằng
5 Ng.Thị Hương Giang 25/05/2012 1 K TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Cao Long 61 Miền Nam 140 Nguyễn Cao Long
6 Bùi Nguyễn Kim Hải 03/02/2012 1 M TTYL-Yên Lập-PT Bùi Tiến Ánh 1 MNYL 134 Bùi Tiến Ánh
7 Vũ Đình Gia Huy 10/11/2012 1 M TTYL-Yên Lập-PT Vũ Đình Kỳ 62 MNYL 90 Vũ Đình Kỳ
8 Dương Hoài Nam 10/01/2012 1 M TTYL-Yên Lập-PT Dương Văn Việt 48 MNYL 137 Dương Văn Việt
9 N.Trần Hồng Phú 10/09/2012 1 K TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Hồng Phong 30 MNYL 39 Nguyễn Văn Thạch
10 N.Hồng Yến Nhi 08/01/2012 1 M TTYL-Yên Lập-PT Nguyễn Văn Triệu 68 MNYL 53 Nguyễn Đức Thiệu
Cộng 2 Tuổi (2012)=10 6 4 7
1 Hà Thị Bảo An 21/03/2013 1 M TTYL-Y
 
Gửi ý kiến