Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phiếu tự đánh giá theo thông tư 20

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nhung
Ngày gửi: 10h:52' 23-05-2019
Dung lượng: 13.0 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Thông tư số 20/2018/BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GD-ĐT huyện Hòn Đất.
Trường: Tiểu học thị trấn Hòn Đất 1 Năm học: 2018-2019
Họ và tên giáo viên: Lê Thị Bắc
Nhiệm vụ được phân công giảng dạy: Chủ nhiệm lớp1/2
1. Đánh giá, xếp loại
Các Tiêu chuẩn, tiêu chí (5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí)
Kết quả đánh giá của tiêu chí - Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); khá (Kh); Tốt (T)

Tên minh chứng
(nếu có)


Chưa đạt
Đạt
Khá
Tốt
Xếp loại chung


Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

 1. Đạo đức nhà giáo T
 T
- Thư cảm ơn, khen ngợi của cha mẹ học sinh.

 2. Phong cách nhà giáo T
  T
- Bản đánh giá và phân loại giáo viên, ghi nhận giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn nghiệp vụ3. Phát triển chuyên môn bản thân T
  T
- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo đối với từng cấp học và các văn bằng.
- Kế hoạch cá nhân hằng năm về bồi dưỡng thường xuyên theo thể hiện được việc vận dụng sáng tạo, phù hợp với các hình thức, phương pháp lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng.

 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. T
 T
 - Biên bản họp tổ chuyên môn ghi nhận về việc giáo viên có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, đề xuất biện pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục trong chuyên đề TNXH tháng 1/2019.

 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.T
 T
- Phiếu dự giờ xếp loại tốt ghi nhận GV đã vận dụng hiệu quả phương pháp dạy học môn Toán, môn Tiếng Việt, môn TNXH.


 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. T
  T
- Kết quả học tập, và rèn luyện của học sinh.

 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh T
  T
 - Biên bản báo cáo chuyên đề có ý kiến trao đổi trong tổ về việc kèm học sinh yếu.
- Kết quả học tập, và rèn luyện của học sinh.

Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục 8. Xây dựng văn hóa nhà trườngT 
 T
 - Biên bản đánh giá và phân loại giáo viênghi nhậngíao viên thực hiện tốt quy tắc ứng xử và có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp. (Giống tiêu chí 2)

 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường


 Kh

  Kh
 - Biên bản sinh hoạt chuyên môn đầu năm ghi nhận giáo viên thực hiện quyền dân chủ và đạt được hiệu quả trong việc hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệpp và phát huy quyền dân chủ của học sinh.


 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường. T
  T
 - Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra và không để xảy ra vụ việc bạo lực học đường (giống tiêu chí 6)

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường-gia đình và xã hội. 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các nên liên quan. T
  T
- Biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận việc giáo viên được cha mẹ học sinh và các bên liên quan tin tưởng, tôn trọng và có đề xuất tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh.

 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh.


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓