Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:18' 21-03-2019
Dung lượng: 18.8 KB
Số lượt tải: 429
Số lượt thích: 0 người
BIỂU MẪU 1
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Họ và tên giáo viên ............................................................................................................
Trường: ............................................................................................................................
Môn dạy .................................. Chủ nhiệm lớp: .................................................................
Quận/Huyện/Tp,Tx................... Tỉnh/Thành phố .................................................................
Hướng dẫn:
Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T).
Tiêu chí
Kết quả xếp loại
Minh chứng


CĐ

K
T


Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo


Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo


Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo


Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ


Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân


Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh


Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục


Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường


Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường


Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường


Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội


Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan


Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh


Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh


Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục


Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc


Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục


1. Nhận xét (ghi rõ):
- Điểm mạnh:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
- Những vấn đề cần cải thiện:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo
- Mục tiêu:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
- Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
- Thời gian:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
- Điều kiện thực hiện:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Xếp loại kết quả đánh giá:………………………………………………….
 
 
……….., ngày ... tháng... năm .... Người tự đánh giá (Ký và ghi rõ họ tên)


 
Gửi ý kiến