Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHIEU NHAN XET VA NỘI DUNG THUYET MINH SU DUNG TBDH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thanh Hoài (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:58' 13-02-2018
Dung lượng: 21.6 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày … tháng … năm 20…


PHIẾU NHẬN XÉT CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Hồ sơ sổ sách, kho thiết bị và các phòng chức năng
Tên đơn vị: Huyện/thành phố:Nội dung kiểm tra, đánh giá
Nhận xét

HỒ SƠ SỔ SÁCH
1
Báo cáo công tác chỉ đạo của nhà trường về sử dụng, bảo quản, sửa chữa, thanh lý, mua sắm TBDH trong năm học2
Kế hoạch sử dụng, bảo quản, sửa chữa, thanh lý, mua sắm TBDH của nhà trường trong năm học3
Kế hoạch sử dụng thiết bị của TCM
4
Kế hoạch bảo quản, sửa chữa thiết bị của TCM
5
Kế hoạch thanh lý thiết bị đã hư hỏng của TCM
6
Kế hoạch mua sắm thiết bị mới của TCM
7
Sổ báo giảng
8
Sổ theo dõi mượn, trả thiết bị
9
Sổ theo dõi hoạt động của phòng chức năng
10
Sổ tài sản/ danh mục thiết bị
11
Biên bản kiểm tra tài sản ở kho thiết bị và phòng chức năng của TCM
12
Biên bản đề nghị sửa chữa, thanh lý, mua sắm thiết bị của TCM
13
Biên bản kiểm kê tài sản của nhà trường
14
Biên bản bàn giao tài sản của nhà trường
15
Biên bản đề nghị thanh lý của nhà trường (nếu chưa thanh lý)
16
Biên bản thanh lý của nhà trường (nếu đã thanh lý)
17
Các loại hồ sơ khác:…
KHO THIẾT BỊ
1
Sắp xếp, trưng bày, phân loại ngăn nắp, có khoa học


2
Đảm bảo vệ sinh


3
Điều kiện bảo quản đảm bảo (không bị dột, mưa tạt, ẩm mốc…)

4
Tình trạng thiết bị: Tốt/không tốt


5
Các môn được trang cấp thiết bị: Liệt kê


6
Khác:…
PHÒNG CHỨC NĂNG
1
Các phòng chức năng hiện có: Liệt kê

2
Các phòng chức năng được bố trí ngăn nắp, khoa học:
(Liệt kê cụ thể tên phòng, nêu rõ cách bố trí bàn ghế, tủ, kệ, giá đỡ, tủ thuốc, tranh ảnh trang trí, nội qui phòng,…khoa học như thế nào?)3
Các phòng chức năng chưa được bố trí ngăn nắp, khoa học:
(Liệt kê cụ thể tên phòng, nêu rõ cách bố trí bàn ghế, tủ, kệ, giá đỡ, tủ thuốc, tranh ảnh trang trí, nội qui phòng,… chưa khoa học như thế nào?)


4
Các phòng chức năng đảm bảo điều kiện vệ sinh, sức khỏe cho người học:
(Liệt kê cụ thể tên phòng, nêu rõ điều kiện ánh sáng, độ thoáng khí, vệ sinh, dụng cụ bảo hộ, thiết bị phòng chống cháy nổ,… đảm bảo điều kiện sức khỏe cho người học như thế nào?)


5
Các phòng chức năng chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh, sức khỏe cho người học:
(Liệt kê cụ thể tên phòng, nêu rõ điều kiện ánh sáng, độ thoáng khí, vệ sinh, dụng cụ bảo hộ, thiết bị phòng chống cháy nổ,… chưa đảm bảo điều kiện sức khỏe cho người học như thế nào?)


6
Các phòng chức năng đảm bảo CSVC phục vụ dạy và học:
(Liệt kê cụ thể tên phòng, nêu rõ tình trạng dụng cụ, thiết bị như: bàn, ghế, bảng viết, máy móc, tranh ảnh, băng đĩa, dụng cụ thí nghiệm, sinh phẩm, hóa chất,… đảm bảo phục vụ dạy và học như thế nào?)


7
Các phòng chức năng chưa đảm bảo CSVC phục vụ dạy và học:
(Liệt kê cụ thể tên phòng, nêu rõ tình trạng dụng cụ, thiết bị như: bàn, ghế, bảng viết, máy móc, tranh ảnh, băng đĩa, dụng cụ thí nghiệm, sinh phẩm, hóa chất,… chưa đảm bảo phục vụ dạy và học như thế nào?)


8
Khác:…
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓