Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đánh giá

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Huỳnh Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:07' 29-04-2019
Dung lượng: 88.2 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
MẪU 06


TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG............................................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........
Ngày
tháng
năm.............


.................
...............


PHIẾU

Lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đánh giá giáo viên


theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Năm học .......
-..........

Họ và tên giáo viên được đánh giá ….................................
……................................................................


Môn dạy ……………................................................ Chủ nhiệm lớp:................................................................
Tổ: ……………………......................................................
….........................................................................................Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường phổ thông

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, đánh giá đồng nghiệp trong tổ bằng cách điền dấu X vào chỉ 01 ô tương ứng với kết quả đạt được các mức: Chưa đạt; Đạt; Khá; Tốt vào bảng dưới đây:
Kết quả xếp loại

Tiêu chí

Ghi chú
Chưa
Đạt
Khá

Tốt

đạt


Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1: Đạo đức nh giáo

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn,
nghiệp vụ


Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

Tiêu chí 4: Xây dựng kếhoạch dạy học và
giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất,
năng lực học sinh

Tiêu chí 5: Sửdụng phương pháp dạy học
và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất,
năng lực học sinh


Ti u ch
Kiểm tra, đánh giá theo hướng
phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Kết quả xếp loại
Tiêu chí


Ghi chú
Chưa
Đạt
Khá

Tốt

đạt

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗtrợhọc sinhTiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi

trường giáo dục
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nh trườngTiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủtrong

nh trường
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường

học an toàn, phòng chống bạo lực học đườngTiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa

nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối
Avatar

Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở phổ thông.

No_avatar

Chào a, a có thể cho em xin toàn bộ nội dung dánh giá chuẩn giáo viên theo thông tư 20 không ạ

 
Gửi ý kiến