Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu giáo viên tự đánh giá theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Huỳnh Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:05' 29-04-2019
Dung lượng: 253.9 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
MẪU 05


TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG....... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU
Giáo viên tự đánh giá theo quy định chuẩn nghề nghiệp

giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Năm học: 2018- 2019Họ và tên giáo viên: …………………………….....................................................................................................................

Môn dạy …………….............................................................Chủ nhiệm lớp:...................................................................

Tổ: ………………...........................................................………................................................................................................................

Tự đánh giá

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, sau đó đánh dấu X vào chỉ 01 ô tương ứng với các mức: Chưa đạt; Đạt; Khá; Tốt.Kết quả xếp loại
Minh chứng
Tiêu chí

Chưa
ĐạtKháTốt


đạt

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1: Đạo đức nh giáo

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn,


nghiệp vụ


Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản


thânTiêu chí 4: Xây dựng kếhoạch dạy học và


giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất,


năng lực học sinh

Tiêu chí 5: Sửdụng phương pháp dạy học


và giáo dục theo hướng phát triển phẩm


chất, năng lực học sinhTi
h
Kiểm tra, đánh giá theo hướng


phát triển phẩm chất, năng lực học sinhTiêu chí 7: Tư vấn và hỗtrợhọc sinhKết quả xếp loại

Minh chứng


Tiêu chí

Chưa
ĐạtKhá
Tốt

đạt


Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi


trường giáo dục x
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nh
trường

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủtrong


nh trườngTiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường


học an toàn, phòng chống bạo lực học


đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ

giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệhợp tác

với cha mẹ hoặc người giám hộ của học

sinh và các bên liên quan

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nh trường, gia

đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy

học cho học sinh

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nh trường, gia

đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức,

lối sống cho học sinh

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc

tiếng dân tộc, ứng dụng ng nghệ th ng

tin, khai thác và sử dụng thiết bị công

nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14. Sửdụng ngoại ngữhoặc tiếng

dân tộc

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệthông

tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ

trong dạy học, giáo dục

Tự nhận xét (ghi rõ):

- Điểm mạnh:

- Những vấn đề cần cải thiện:

Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

Mục tiêu:
Avatar

Phiếu giáo viên tự đánh giá theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

 
Gửi ý kiến