Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

phieu du gio

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:57' 16-11-2010
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Phúc Thọ
Trường THCS..................................
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nhận xét đánh giá giáo viên của Hiệu trưởng
Năm học 2010 - 2011
Trường THCS ...............................................................................................................................................................
Họ và tên giáo viên .............................................................................. Tổ ...............................................................
Dạy môn: ........................................................................................................................................................................
Hệ đào tạo: ....................................................................... Năm vào ngành ...........................................................
Nhiệm vụ được giao ..................................................................................................................................................
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (Trên cơ sở phiếu nhận xét công chức hàng năm):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. Kết quả công tác được giao:
a/ Công tác chính quyền (các việc được giao):
- Ưu điểm: .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
- Nhược điểm: ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
b/ Công tác đoàn thể (các việc được giao):
- Ưu điểm: .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
- Nhược điểm: ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
* Xếp loại (Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt): ...............................................................................................................
.................................., ngày....... tháng....... năm 201
Hiệu trưởng
Phòng GD&ĐT Phúc Thọ
Trường THCS..................................
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Biên bản thanh tra
Hoạt động sư phạm của nhà giáo
Họ và tên nhà giáo .................................................... ........................ Năm sinh:....................................................
Dạy môn: ................................................................................... ở các lớp: ...............................................................
Hệ đào tạo: ....................................................................... Năm vào ngành: ..........................................................
Nhiệm vụ được giao: ..................................................................................................................................................
Đơn vị công tác: Trường THCS ............................................................................................................................
I. Kết quả kiểm tra:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (Trên cơ sở phiếu nhận xét công chức hàng năm do Thủ trưởng cơ sở giáo dục cung cấp):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. Kết quả công tác được giao:
a/ Nhận xét về việc thực hiện qui chế chuyên môn
- Về hồ sơ chuyên môn: ..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
- Việc thực hiện các qui định về chuyên môn:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
b/ Kết quả xếp loại giờ dạy do cán bộ thanh tra dự (có phiếu dự giờ theo mẫu của Bộ GD&ĐT
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
c/ Kết quả giảng dạy của nhà giáo: do cán bộ thanh tra trực tiếp khảo sát và kết quả học tập bộ môn (qua sổ gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy).

Loại giỏi có: .................................................... học sinh, đạt tỷ lệ .................................... %
Loại khá có: ..................................................... học sinh, đạt tỷ lệ .................................... %
Loại trung bình có: ........................................học sinh, đạt tỷ lệ .................................... %
Loại yếu có: ..................................................... học sinh, đạt tỷ lệ .................................... %
Loại kém có: .................................................... học sinh, đạt tỷ lệ .................................... %
d/ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao (trên cơ sở nhận xét của Thủ trưởng sơ sở giáo dục).
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3. Xếp loại: (theo hướng dẫn số 259/TTr của Chánh thanh tra Sở GD&ĐT ngày 24/11/2009. Về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại thanh tra toàn diện nhà trường và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo).
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
II. Kiến nghị:
Với đối tượng thanh tra:..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Với cơ quan quản lý giáo dục các cấp:..........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ý kiến của nhà giáo
(Ký và ghi rõ họ tên)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................


T/M cơ sở giáo dục
(Ký, đóng dấu và ghi họ tên)
 ..................................., ngày .......... tháng ........ n
 
Gửi ý kiến