Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phiếu dánh giá phân loại vien chức điệp 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Cẩm Loan
Ngày gửi: 23h:23' 21-05-2017
Dung lượng: 58.5 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 03
PHÒNG GD & ĐT U MINH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN MAI
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2017.
Họ và tên: Dương Ngọc Điệp
Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên giảng dạy
Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở Nguyễn Mai
Hạng chức danh nghề nghiệp: Viên chức hạng 3 ; Bậc : 9/10 Hệ số: 4.58
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
- Được sự phân công của nhà trường. Giảng dạy môn toán khối 6 và chủ nhiệm lớp 6a1
- Trong công tac chủ nhiệm.
+ Từ đầu năm học đến nay lớp tôi được xếp hạn cao tất cả các tuần học, không có học sinh đánh nhau hay vô lế với giáo viên. Kết quả về học tập rất cao có 12 hoc, sinh giỏi và 12 học sinh tiên tiến và có 4 học sinh giỏi vòng huyện không có học sinh bị tai nạn giao thông.
+ Bàn ghế của lớp luôn được bảo quản tốt,
+ Cuối năm đạt kết quả như kế hoạch bản thân đưa ra, cũng như kế hoạch của nhà trường.
- Công tác giảng dạy:
+ Hoàn thành nhiệm vụ và công việc được giao theo chỉ tiêu đăng kí đầu năm học.
+ Hoàn thành tốt các loại hồ sơ đúng quy định.
+ Tích cực tham gia các buổi dự giờ rút kinh nghiệm nâng cao tay nghề chuyên môn nghiệp vụ.
+Tâm huyết tận tụy với công việc, có ý chí cầu tiến và tìm tòi học hỏi để hoàn thành công việc.

+ Thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, và công việc được phân công đạt kết quả cao
`
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong sáng.
- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, chấp hành tốt những quy định của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức.
- Trung thực, khách quan trong dạy và học. Có ý thức cao trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Kỷ cương, tình thương và trách nhiệm đối với học sinh.
- Luôn là tấm gương đạo đức chuẩn mực để học sinh noi theo.
3. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
- Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong nhà trường để thực hiện nhiệm vụ chung .Nhằm hoàn thành tốt công việc chuyên môn của nhà trường.
- Phối hợp với gia đình và các đoàn thể ở địa phương để theo dõi, làm tốt công tác giáo dục học sinh.
- Phối hợp, tham mưu với nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Phục vụ nhân dân đúng mực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học sinh.
- Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình yêu thương, sự công bằng và trách nhiệm của người giáo viên.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Đồng thời tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghi quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước .
* Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:
- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong sáng của nhà giáo.
- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong gia đình, bản thân và tại cơ quan mình công tác.
- Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan.
- Trung thực trong báo cáo, đoàn kết với mọi người; có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
Ưu
 
Gửi ý kiến