Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Đua
Ngày gửi: 09h:07' 17-05-2021
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ AN NHƠN
TRƯỜNG THCS NHƠN THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
NĂM HỌC: 2020 - 2021
Họ và tên: Mã số:
- Chức vụ:
- Đơn vị công tác:
- Ngạch: Hệ số lương: , kể từ ngày:
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết (nêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ)
- Nêu cụ thể về nhiệm vụ được giao trong năm (khối lượng công việc và tính chất công việc);
- Đánh giá cụ thể về tiến độ thực hiện nhiệm vụ của bản thân (thời gian hoàn thành công việc của đơn vị và thời gian thực hiện nhiệm vụ của bản thân);
- Đánh giá cụ thể về chất lượng công việc hiện tại (nêu rõ mức độ và số lượng công việc hoàn thành và không hoàn thành);
- Nêu thành tích đã đạt được trong năm;
- Nhận xét những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của bản thân (nêu rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế).
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
- Tính trung thực, khách quan trong thực thi nhiệm vụ (đảm bảo giải quyết công việc dựa trên quy định pháp luật hiện hành);
- Tính độc lập trong thực thi nhiệm vụ.
3. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức
- Trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, việc chấp hành kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ, sự chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của cấp trên;
- Thái độ ứng xử trong quá trình thi hành nhiệm vụ (thái độ lịch sự, khiêm tốn hay gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân, cơ quan, tổ chức có liên quan);
- Sự phối hợp với đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ (trong cùng một bộ phận chuyên môn, trong cùng cơ quan, đơn vị); sự phối hợp với tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của bản thân; tinh thần, cầu thị, tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của đồng nghiệp.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức
- Nêu cụ thể nội dung đã học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng trong năm;
- Nêu việc làm cụ thể trong thực hiện những nội dung mà bản thân được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Đánh giá rõ việc học tập nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến nhiệm vụ được phân công.
- Về phẩm chất chính trị: Về sự trung thành của bản thân đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Về đạo đức: Thái độ, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ (tính trung thực, không vụ lợi cá nhân, mức độ cần cù, sáng tạo, ý chí vươn lên; thái độ của bản thân trước những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng); việc chấp hành thời gian làm việc, sử dụng tiết kiệm tài sản công; thái độ phục vụ nhân dân, tổ chức.
- Về lối sống: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” trong hoạt động công vụ, chức trách nghề nghiệp; tinh thần phê bình và tự phê bình của bản thân; tinh thần kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ;
- Về tác phong công tác, lề lối làm việc: Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO; nội quy cơ quan, đơn vị.
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
- Về việc thực hiện phân công công tác cho cấp dưới (thực hiện như thế nào, mức độ hợp lý của việc phân công);
- Về mức độ hợp tác của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ;
- Về thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị.
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý
 
Gửi ý kiến