Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

phiếu đánh giá giờ dạy theo thông tư mới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BỘ GIÁO DỤC
Người gửi: Nguyễn Công Mạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:01' 21-03-2021
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 1518
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY
(Theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Họ và tên người dạy:.....................................................; trường:..................................................
Môn: ............................; tên bài dạy:.............................................................................................
…………………………………………………………………………………; tiết:...................
Trường: ..............................................................................................; lớp:...................................
Họ và tên người dự: .........................................................; chuyên môn: .....................................
Đơn vị công tác: ...........................................................................................................................
I. Tiêu chí đánh giá
Nội dung
Tiêu chí
Điểm tối đã
Điểm đánh giá


Kế hoạch bài dạy
1
Mức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
1,002
 Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh.
2,003
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
1,004
 Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.
2,00Hoạt động của giáo viên
5
 Mức độ chính xác, phù hợp, sinh động, hấp dẫn của nội dung, phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh.
2,006
 Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.
1,007
 Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2,008
Mức độ chính xác, hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh (làm rõ nghững nội dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng học sinh cần ghi nhận được).
2,00


Hoạt động của học sinh
9
 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.
2,0010
 Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
2,0011
 Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
2,0012
 Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
1,00


Tổng cộng
 20,00


 Xếp loại bài dạy: ........................................................................................................
................., ngày ..... tháng ......năm 202...
Người đánh giá
(Kí và ghi họ tên)

II. Đánh giá và cho điểm
Các tiêu chí được nhận xét, đánh giá theo 3 mức: Đạt mức 1 cho khoảng 50-65% điểm tối đa; Đạt mức 2 cho khoảng 65-80% điểm tối đa; Đạt mức 3 cho khoảng 80-100% điểm tối đa. Cho điểm đánh giá thành phần là bội số của 0,25.
III. Nhận xét, đánh giá
1. Giáo viên dạy tự nhận xét
a) Những thành công của giờ dạy (kế hoạch và tài liệu dạy học, tổ chức hoạt động học cho học sinh, hoạt động học của học sinh,...):
......................................................................................................................................................
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..........................
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..........................

b) Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (kế hoạch và tài liệu dạy học, tổ chức hoạt động học cho học sinh, hoạt động học của học sinh,...):
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………....
.........................................................................................................................................................

2. Người dự giờ nhận xét
a) Những thành công của giờ dạy (kế hoạch và tài liệu dạy học, tổ chức hoạt động học cho học sinh, hoạt động học của học sinh,...):
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................
b) Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (kế hoạch và tài liệu dạy học, tổ chức hoạt động học cho học sinh, hoạt động học của học sinh,...):
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................
.......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓