Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUẨN GIÁO VIÊN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Đua
Ngày gửi: 08h:53' 17-05-2021
Dung lượng: 213.0 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
BIỂU MẪU 1
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Họ và tên giáo viên ................................................................
Trường: THCS Nhơn Thọ , Thị xã An Nhơn , Tỉnh Bình Định
Môn dạy .................................. Chủ nhiệm lớp: ............
Tiêu chí
Kết quả xếp loại
Minh chứng


CĐ

K
T


Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo


Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo


Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo


Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ


Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân


Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh


Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục


Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường


Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường


Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường


Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội


Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan


Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh


Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh


Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục


Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc


Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục


1. Nhận xét (ghi rõ):
- Điểm mạnh: .....................................................................................................................
- Những vấn đề cần cải thiện:..............................................................................................
2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo
- Mục tiêu: .........................................................................................................................
- Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):
..........................................................................................................................................
- Thời gian: ........................................................................................................................
- Điều kiện thực hiện:..........................................................................................................
Xếp loại kết quả đánh giá :……………………………………                                                                                                                                                                                                     
 
 
 Nhơn Thọ , ngày ... tháng 05 năm 2021
Người tự đánh giá (Ký và ghi rõ họ tên)
BIỂU MẪU 02 PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN
Họ và tên giáo viên : .............................................................................
Bộ môn giảng dạy: ...............................
Tổ chuyên môn: ..................................
Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Kết quả đánh giá
Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)


GV ....
GV ....
GV ....
GV ....
GV ....
...

I. Đánh giá

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáoTiêu chí 1: Đạo đức nhà giáoTiêu chí 2: Phong cách nhà giáoTiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

 .

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản
 
Gửi ý kiến