Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHAN MEM XEP THOIKHOABIEU

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Dũng
Ngày gửi: 20h:12' 12-02-2018
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT THỚI LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRƯỜNG XUÂN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1A
Năm học 2017-2018
(Áp dụng theo Công văn số 5999-BGD&ĐT -GDTH ngày 12/9/2012 của Bộ Giáo dục
& Đào tạo -Giáo dục tiểu học về Phân phối chương trình VNEN)
Bản in ngày 2/13/2018
Buổi Tiết THỜI KHOÁ BIỂU Ghi
học thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 chú
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Tiếng Việt Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Sáng 3 Đạo đức Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
4 TN - XH Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
5 Thủ công Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
1 Tiếng Việt Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Tiếng Việt Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Chiều 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
"Trường Xuân, ngày 20 tháng 08 năm 2017"
Khối trưởng khối 1 Hiệu trưởng
A ĐDDDDDDDDDDDDDDDĐ

PHÒNG GD & ĐT THỚI LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRƯỜNG XUÂN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1B
Năm học 2017-2018
(Áp dụng theo Công văn số 5999-BGD&ĐT -GDTH ngày 12/9/2012 của Bộ Giáo dục
& Đào tạo -Giáo dục tiểu học về Phân phối chương trình VNEN)
Bản in ngày 2/13/2018
Buổi Tiết THỜI KHOÁ BIỂU Ghi
học thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 chú
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Sáng 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Chiều 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
"Trường Xuân, ngày 20 tháng 08 năm 2017"
Khối trưởng khối 1 Hiệu trưởng
B ĐDDDDDDDDDDDDDDDĐ

PHÒNG GD & ĐT THỚI LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRƯỜNG XUÂN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1C
Năm học 2017-2018
(Áp dụng theo Công văn số 5999-BGD&ĐT -GDTH ngày 12/9/2012 của Bộ Giáo dục
& Đào tạo -Giáo dục tiểu học về Phân phối chương trình VNEN)
Bản in ngày 2/13/2018
Buổi Tiết THỜI KHOÁ BIỂU Ghi
học thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 chú
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Sáng 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Chiều 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
"Trường Xuân, ngày 20 tháng 08 năm 2017"
Khối trưởng khối 1 Hiệu trưởng
D ĐDDDDDDDDDDDDDDDĐ

PHÒNG GD & ĐT THỚI LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRƯỜNG XUÂN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1D
Năm học 2017-2018
(Áp dụng theo Công văn số 5999-BGD&ĐT -GDTH ngày 12/9/2012 của Bộ Giáo dục
& Đào tạo -Giáo dục tiểu học về Phân phối chương trình VNEN)
Bản in ngày 2/13/2018
Buổi Tiết THỜI KHOÁ BIỂU Ghi
học thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 chú
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Sáng 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Chiều 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
"Trường Xuân, ngày 20 tháng 08 năm 2017"
Khối trưởng khối 1 Hiệu trưởng
K ĐDDDDDDDDDDDDDDDĐ

PHÒNG GD & ĐT THỚI LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRƯỜNG XUÂN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1E
Năm học 2017-2018
(Áp dụng theo Công văn số 5999-BGD&ĐT -GDTH ngày 12/9/2012 của Bộ Giáo dục
& Đào tạo -Giáo dục tiểu học về Phân phối chương trình VNEN)
Bản in ngày 2/13/2018
Buổi Tiết THỜI KHOÁ BIỂU Ghi
học thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 chú
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Sáng 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
5 Chào cờ Chào
 
Gửi ý kiến