Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Ôn thi vao lớp 10(Phần giải bài toán bằng cách lậo pt) có đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Nguyễn Tài Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:39' 05-06-2008
Dung lượng: 148.0 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
GIAÛI BAỉI TOAÙN BAẩNG CAÙCH LAÄP PHệễNG TRèNH
Baứi 1 : Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B cách nhau 300 km . Ô tô thứ nhất mỗi giờ chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 10 km nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1 giờ . Tính vận tốc mỗi xe ô tô .

Hửụựng daón : Goùi vaọn toỏc cuỷa oõtoõ thửự nhaỏt laứ x (km/h. ẹK x > 0). Ta coự :
Vaọn toỏc cuỷa oõ toõ thửự hai laứ : x – 10 (km/h).
Do oõtoõ thửự nhaỏt ủeỏn B sụựm hụn oõtoõ thửự hai 1 giụứ ta coự phửụng trỡnh :
Giaỷi ra ta ủửụùc: x = - 50 (loaùi) ; x = 60.
ẹaựp soỏ : Vaọn toỏc oõtoõ thửự nhaỏt : 60 km/h
Vaọn toỏc oõtoõ thửự hai: 50 km/h
Baứi 2 : Một ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h. Sau khi đi được 2/3 quãng đường với vận tốc đó, vì đường khó đi nên người lái xe phải giảm vận tốc mỗi giờ 10 km trên quãng đường còn lại. Do đó ô tô đến B chậm 30 phút so với dự định. Tính quãng đường AB.

Hửụựng daón : Goùi x laứ quaỷng ủửụứng AB (Km. ẹK x > 0).
Theo giaỷ thieỏt cuỷa baứi toaựn ta coự phửụng trỡnh : .
Giaỷi ra ta ủửụùc: x = 300 (tmủk).
Vaọy quaỷng ủửụứng AB laứ : 300km.
Baứi 3 : Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 4 giờ 48 phút thì đầy. Neỏu chảy cùng một thời gian như nhau thì lượng nước của vòi II bằng 2/3 lượng nước của vòi I chảy được. Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì sau bao lâu đầy bể.

Hướng dẫn : Gọi x, y lần lượt là thời gian vòi I, vòi II chảy một mình đầy bể .
Theo bài ra ta có hệ phương trình : Giải ra ta được : (tmđk)
Đáp số : Vòi 1 chảy một mình đầy bể 8 giờ .
Vòi 2 giờ chảy một mình đầy bể mất 12 giờ.
Baứi 4 : Một ô tô dự định đi từ A đền B trong một thời gian nhất định . Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì đến chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì đến sớm hơn 1 giờ . Tính quãng đờng AB và thời gian dự định đi lúc đầu .

Hướng dẫn : Gọi quaỷng ủửụứng AB laứ x (km), thụứi gian dửù ủũnh laứ y(giụứ) ẹK : x > 0, y > 0.
Theo baứi ra ta coự heọ pt : 
suy ra : 35y + 70 = 50y -50y = 8 (TMẹK)
Thay vaứo heọ ta ủửụùc x = 350 (TMẹK).
ẹaựp soỏ : Quaỷng ủửụứng AB : 350 (km).
Thụứi gian dửù ủũnh ủi : 8 (giụứ).
Baứi 5 : Quãng đường AB dài 180 km. Cùng một lúc hai ôtô khởi hành từ A để đến B. Do vận tốc của ôtô thứ nhất hơn vận tốc của ôtô thứ hai là 15 km/h nên ôtô thứ nhất đến sớm hơn ôtô thứ hai 2h. Tính vận tốc của mỗi ôtô?

Hửụựng daón : Gọi x (km) là vận tốc của ôtô thứ 2. ĐK x > 0.
Theo gt bài toán ta có pt : 
Giải ra ta được : x = 30 ; x = -45(loại).
Đáp số : Vận tốc ôtô thứ hai : 30 (km/h)
Vận tốc ôtô thứ nhât : 45 (km/h).
Baứi 6 : Trong một buổi lao động trồng cây, một tổ gồm 13 học sinh (cả nam và nữ) đã trồng được tất cả 80 cây. Biết rằng số cây các bạn nam trồng được và số cây các bạn nữ trồng được là bằng nhau ; mỗi bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ 3 cây. Tính số học sinh nam và số học sinh nữ của tổ.

Giải : Gọi số học sinh nam là x (em) . ĐK : x nguyên dương, x 13.
Theo gt bài ra ta có pt : 3x2 – 119x + 520 = 0 ( = 89)
Giải ra ta được : x = (loại) ; x = 5 (TMĐK)
Đáp số : Số HS nam : 5 (em)
Số HS nữ : 8 em.
Baứi 7 : Khoảng cách giữa hai thành phố A và B là 180 km. Một ô tô đi từ A đến B, nghỉ 90 phút ở B rồi trở lại từ B về A. Thời gian từ lúc đi đến lúc trở về là 10 giờ. Biết vận tốc lúc về kém vận tốc lúc đi là 5 km/h. Tính vận tốc lúc đi của ô tô.

Giải : Gọi vận tốc lúc đi là x (km/h). ĐK : x > 5.
Theo gt bài ra ta có pt : 17x2 – 805x + 1800 = 0 ( = 725)
Giải ra ta được : x = (loại) ; x = 45 (TMĐK).
Đáp số : Vận tốc lúc đi : 45 (km/h)
Baứi 8 : Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24 km, cùng lúc đó cũng từ A một bè nứa trôi với vận tốc dòng nước 4 km/h. Khi đến B ca nô quay lại ngay và gặp bè nứa trôi tại một địa điểm C cách A là 8 km. Tính vận tốc thực của ca nô.

Giải : Gọi vận tốc thực của canô là x (km/h). ĐK x > 4.
Theo gt bài ra ta có pt : 2x2 – 40x = 0
Giải ra ta được : x = 0 (loại) ; x = 20.
Đáp số : Vận tốc thực của canô : 20 (km/h)
Baứi 9 : Khoảng cách giữa hai tỉnh A và B là 108 km. Hai ô tô cùng khởi hành một lúc đi từ A đến B, mỗi giờ xe thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai 6 km nên đến B trước xe thứ hai 12 phút. Tính vận tốc mỗi xe.

Giải : Gọi vận tốc của xe thứ hai là x (km/h). ĐK x > 0.
Theo gt bài ra ta có pt :  x2 + 6x – 3240 = 0 ( = 57 )
Giải ra ta được : x = - 60 (loại) ; x = 54.
Đáp số : Vận tốc xe thứ nhất là : 60 (km/h)
Vận tốc xe thứ hai là  : 54 (km/h)
Baứi 11 : Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải sản xuất 360 sản phẩm. Đến khi làm việc, do phải điều 3 công nhân đi làm việc khác nên mỗi công nhân còn lại phải làm nhiều hơn dự định 4 sản phẩm. Hỏi lúc đầu tổ có bao nhiêu công nhân? Biết rằng năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau.

Giải : Gọi x là số công nhân lúc đầu ( công nhân). ĐK : x nguyên dương, x > 3.
Theo gt bài ra ta có pt :  x2 – 3x – 270 = 0 ( = 33 )
Giải ra ta được : x = -15 (loại) ; x =18.
Đáp số : Số công nhân lúc đầu : 18 ( công nhân)
Baứi 12 : Ba chiếc bình có thể tích tổng cộng 120lít . Nếu đổ đầy nước vào bình thứ nhất rồi đem rót vào hai bình kia thì hoặc bình thứ 3 đầy nước, bình thứ 2 chỉ được 1/2 thể tích của nó, hoặc bình thứ 2 đầy nước thì bình thứ 3 chỉ được 1/3 thể tích của nó. Tìm thể tích của mỗi bình .

Giải : Gọi x, y, z (lít) theo thứ tự là thể tích của ba bình . ĐK : x,y, z > 0.
Theo gt bài ra ta có hpt :  (TMĐK)
Đáp số : Bình thứ nhất có thể tích : 50 (lít)
Bình thứ hai có thể tích : 40 (lít)
Bình thứ ba có thể tích : 30 (lít)
Baứi 13 : Hai địa điểm A, B cách nhau 56km. Lúc 6h45` một người đi từ A với vận tốc 10km/h. Sau 2h , một người đi xe đạp từ B tới A với vận tốc 14km/h . Hỏi đến mấy giờ thì họ gặp nhau, chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km

Giải : Gọi x (giờ) là thời gian đi từ A đến C. ĐK : x > 0.
Theo gt bài ra ta có pt : 10x + 14(x – 2) = 56
Giải ra ta được : x = (TMĐK).
Đáp số : Gặp nhau lúc : 10h15’.
Cách A : 35 (km).
Baứi 14 : Một ca nô xuôi từ A đến B với vận tốc 30km/h, sau đó ngược từ B trở về A. Thời gian đi xuôi ít hơn thời gian đi ngược là 40`. Tính khoảng cách giữa A và B . Biết vận tốc ca nô không đổi, vận tốc dòng nước là 3km/h.

Giải : Gọi x (km) là quảng đường AB. ĐK : x > 0.
Theo gt bài ra ta có pt : .
Giải ra ta được : x = 80 (TMĐK)
Đáp số : Quảng đường AB : 80 (km).
Baứi 15 : Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 50km. Sau 1h30` một người đi xe máy cũng từ A và đến B sớm hơn một giờ. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng vận tốc xe máy gấp 2.5 lần xe đạp.

Giải : Gọi x (km/h) là vận tốc người đi xe đạp. ĐK x > 0.
Theo gt bài ra ta có pt : 
Giải ra ta được : x = 12 (TMĐK)
Đáp số : Vận tốc người đi xe đạp : 12 (km/h).
Vận tốc người đi xe máy : 30(km/h).
Baứi 16 : Một phòng họp có 360 ghế ngồi được xếp thành từng hàng và số ghế ở mỗi hàng bằng nhau. Nếu số hàng tăng thêm 1 và số ghế ở mỗi hàng tăng thêm 1 thì trong phòng có 400 ghế. Hỏi có bao nhiêu hàng, mỗi hàng có bao nhiêu ghế?

Giải : Gọi x là số dãy ghế của phòng họp. ĐK x nguyên dương.
Theo gt bài ra ta có pt : (x + 1)( = 400 x2 – 39x –360 = 0 ( = 9 )
Giải ra ta được : x = 24 (TMĐK) , x = 15 (TMĐK).
Đáp số : Có thể xảy ra 2 khả năng.
+) KN 1 : Phòng họp có 24 dãy ghế và mỗi dãy có 15 ghế.
+) KN 2 : Phòng họp có 15 dãy ghế và mỗi dãy có 24 ghế.
Baứi 17 : Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 g
No_avatar

Trước ngày 31/5 tôi đa được 2000 điểm rồi. Lam thé nào đêr được tặng phần mềm Violét. các đồng nghiẹp hướng dẫn tôi với.Xin cảm ơn.

No_avatar
Bài của bạn có vấn đề gì về phông chữ vậy?
Avatar
Bạn nên vào bachkim.vn ( công ty cổ phần bachkim ).Xem có tên Bạn không ?.Liên hệ thử xem.( liên hệ - tin tức - thông báo) ở phía bên trái.Cười
Avatar
@ Tài Minh : Nếu bạn thôn báo trước ngày 1-6 thì được tính, nhưng giờ đã là mốc 4000 điểm rồi ( BQT khó xác định kiểm tra xem trước 31/5 bạn đạt được bao nhiêu điểm ) thôi ráng chờ 4 k điểm giống mình luôn đi :D keke
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓