Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ÔN THI TỐT NGHIỆP VẬT LÝ 12 - CƠ BẢN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Tuấn Kiệt
Ngày gửi: 15h:20' 03-05-2009
Dung lượng: 692.0 KB
Số lượt tải: 265
Số lượt thích: 0 người

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Câu 1 . Trong phương trình dao động điều hòa x=Acos((t + (), radian (rad) là thứ nguyên của đại lượng.
A. Biên độ A B. Tần số góc (
C. Pha dao động ((t + () D. Chu kì dao động T
Câu 2. Trong các lựa chọn sau đây, lựa chọn nào không phải là nghiệm của phương trình x”+(2x=0?
A. x=Asin((t+() B. x=Acos((t+() C. x=A1sin(t+A2cos(t D. x=Atsin((t+()
Câu 3. Trong dao động điều hòa x=Acos((t+(), vận tốc biến đổi điều hòa theo phương trình?
A. v=Acos((t+() B. v=A(cos((t+() C. v= -Asin((t+() D.v= -A(sin((t+()
Câu 4. Trong dao động điều hòa x=Acos((t+(), gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình:
A. a=Acos((t+() B. a=A(2cos((t+() C. a= -A(2cos((t+() D.a= -A(cos((t+()
Câu 5. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là :
A. vmax=(A B. vmax=(2A C. vmax= -(A D. vmax= -(2A
Câu 6. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là :
A. amax=(A B. amax=(2A C. amax= -(A D. amax= -(2A
Câu 7. Trong dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực phục hồi:
A. đổi chiều B. bằng không
C. có độ lớn cực đại D. có độ lớn cực tiểu
Câu 8. Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khí :
A. vật ở vị trí có li độ cực đại B. vận tốc của vật đạt cực tiểu
C. vật ở vị trí có li độ bằng không D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại
Câu 9. Trong dao động điều hòa
A. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ. B. vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ.
C. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha (/2 so với li độ.
D. vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha (/2 so với li độ.
Câu 10 . Trong dao động điều hòa
A. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ. B. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ.
C. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha (/2 so với li độ.
D. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha (/2 so với li độ.
Câu 11 Trong dao động điều hòa
A. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với vận tốc.
B. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với vận tốc.
C. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha (/2 so với vận tốc.
D. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha (/2 so với vận tốc.
Câu 12. Một vật gia tốc điều hòa theo phương trình x=6cos(4(t) cm, biên độ dao động của vật là :
A. A=4cm B. A=6cm C. A=4cm D. A=6cm
Câu 13. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=5cos(2(t) cm, chu kì dao động của chất điểm là :
A. T=1s B. T=2s C. T=0,5s D. T=1Hz
Câu 14. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(4(t) cm, tần số dao động của vật là :
A. f=6Hz B. f=4Hz C. f=2Hz D. f=0,5Hz
Câu 15. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=3sin((t+) cm, pha dao động của chất điểm tại thời điểm t=1s là :
A. ( (rad) B. 2( (rad) C. 1,5( (rad) D. 0,5( (rad)
Câu 16. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(4(t) cm, tọa độ của
 
Gửi ý kiến