Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Ôn tập toán 6- kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thanh
Ngày gửi: 22h:57' 10-07-2008
Dung lượng: 334.5 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
BA BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ PHÂN SỐ
Bài 1:Một lớp có 45 học sinh,trong đó :20% tổng số là học sinh giỏi ,số học sinh giỏi bằng số HS tiên tiến, số còn lại là HS trung bình .Hỏi số HS trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm trong lớp .
Bài 2 ;Một lớp có 54 HS. Số HS gỏi chiếm số HS cả lớp. Số HS khá chiếm số HS giỏi, còn lại là HS trung bình không có HS yếu kém . Tính số hS mỗi loại
Bài 3 :Số HS khối 6 của một trường làm bài kiểm tra chất lượng môn toán, trong đó số bài loại giỏi chiếm 50% tổng số bài, số bài loại khá chiếm tổng số bài , còn lại 12 bài trung bình và yếu . Hỏi trường có bao nhiêu HS khối 6
Bài 4 :Trường có 1008 HS. Số HS khối 6 bằng tổng số HS toàn trường. Số HS nữ của khối 6 bằng số HS khối 6. Tính số HS nữ nam của khối 6
Bài 5 : Tuổi An bằng 125% tuổi Bình, Tuổi Bình bằng tuổi Châu. Tuổi mẹ bằng tổng truổi An, Bình và Châu . nếu Châu 12 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi
Bài 6 :Vườn trường trồng cây ăn quả trong đó cam chiếm 25% tổng số cây, bưởi chiếm tổng số cây,còn lại 6 cây xoài . Hỏi trong vườn trường có bao nhiêu cây
Bài 7 : Bốn thửa ruộng thu hoạch được 15 tấn thóc .Thửa thứ nhất thu được số thóc,thửa thứ hai thu được 10% số thóc ,thửa thứ ba thu được tổng số thóc thu được của thửa thứ nhất và thứ hai . Hỏi thửa thứ tư thu được bao nhiêu tấn thóc .
Bài 8 : Tổng kết năm học lớp 6A có số HS giỏi bằng số HS cả lớp và bằng số HS khá . Có 10 HS trung bình và yếu
A/ Hỏi số HS trung bình và yếu bằng mấy phần số HS cả lớp
b/ Tính số HS giỏi và khá. Số HS cả lớp
Bài 9 : Lớp 6B có 50 Hs .Số HS gỏi bằng 16% số HS cả lớp . Số HS khá bằng 175% số HS gỏi còn lại là HS trung bình .
a/ Tính số HS mỗi loại của lớp 6B
b/ Tính tỉ số % số HS trung bình và HS khá so với cả lớp
Bài 10 : Một lớp có 44 Hs xếp loại văn hoá khá gỏi và TB không có hS yếu kém . Số HS TB chiếm số Hs cả lớp ,số HS khá bằng số HS còn lại . Tính số HS giỏi của lớp
2/ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
Bài 1 : Tính ;
 
Bài 2 ; Tìm số nguyên x biết


Tìm x biết

Đề kiểm tra số 1
Bài tập 1 : Chọn kết quả đúng trong các câu sau :
1/ Kết quả rút gọn phân số tới tối giản là : a/ b/ c/ d/
2/ Trong các phân số sau : phân số nhỏ nhất là :
a/ b/ c/ d/ 
3/ Viết hỗn số - ra phân số ta được : a/ b/ c/
4/ Số nghịch đảo của là a/ -12 b/ 12 c/ 
5/ của 54 bằng a/ 36 b/ 45 c/ 25/ 6/Kết quả của phép tính bàng : a/ b/ c/
7/ Kết quả của phép tính : bằng : a/ b/ 1 c/ 
8/ kết quả tìm x : x bằng a/ b/ c/ 
9/Kết quả tìm x : x bằng a/ b/ c/ 
10/ Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz . biết = 40. Để góc xOz là góc tù thì góc yOz phải có số đo là : a/ > 50 b/ 50 < < 140 c/ 50 d/ 50 < 140
Bài toán 2:Vườn trường trồng cây ăn quả trong đó cam chiếm 25% tổng số cây, bưởi chiếm tổng số cây,còn lại 6 cây xoài.
1/ Số cây bưởi chiếm : a/ b/ c/ tổng số cây
2/ Số cây trong vườn là : a/ 60 cây b/ 72 cây c/ 80 cây
3/ Số cây cam là : a/ 18 cây b/ 28 cây c/ 30 cây
4/ Số cây bưởi là : a/ 48 cây b/ gấp hai lần số cây cam c/bằng số cây cam

Đề số 2 : Bài tập 1 : Chọn kết quả đúng trong các câu sau :
1/ Kết quả rút gọn phân số tới tối giản là : a/ b/ c/ d/
2/ Trong các phân số sau : phân số lớn nhất là :
a/ b/ c/ d/ 
3/ Số nghịch đảo của là a/ -12 b/ 12 c/ 
4/ của 54 bằng a/ 36 b/ 45 c/ 25
5/ Kết quả của phép tính : bằng : a/ b/ 1 c/ 
6/ kết quả tìm x : x bằng a/ b/ c/ 
7/Kết quả tìm x : x bằng a/ b/ c/ 
8/ Viết hỗn số - ra phân số ta được : a/ b/ c/
9/Kết quả của phép tính bàng : a/ b/ c/
10/ Cho 5 tia chung gốc, số đo góc được tạo thành là : a/ 4 b/ 1 c/ 7 d/ 11
Bài toán 2:Vườn trường trồng cây ăn quả trong đó cam chiếm 50% tổng số cây, bưởi chiếm tổng số cây,còn lại 6 cây xoài.
1/ Số cây bưởi chiếm : a/ b/ c/ tổng số cây
2/ Số cây trong vườn là : a/3 6 cây b/ 12 cây c/ 18 cây
3/ Số cây cam là : a/ 8 cây b/ 18 cây c/ 30 cây
4/ Số cây bưởi là : a/ 12 cây b/ gấp hai lần số cây cam c/bằng số cây camĐề số 3 :
Bài 1 : Chọn kết quả đúng
1/ Kết quả khi so sánh hai phân số : và 
a/ b/ c/
2/ Kết quả đổi : ra số thập phân là ; a/ -4,5 b/ 4,4 c/ -4,4
3/ Số đối của là a/ -12 b/ c/ 
4/ Biết của một số là -20 số đó là : a/ -25 b/ 16 c/ 24
5/ 25% của 40 bằng : a/ 10 b/ 160 c/ kq khác
6/ Trong các phân số sau : phân số lớn nhất là :
a/ b/ c/ d/ 
7/Cho biết .Số x thích hợp là : a/20 b/-20 c/ 63 d/57
8/ Kết quả của phép tính 4- bằng : a/ b/ c/ 
9/Kết quả của phép tính : bằng a/ 1 b/ 0 c/ kq khác
10/ Kết quả của phép tính : bằng a/ 5 b/ c/ 
11/ Kết quả của phép tìm x : x bằng : a/ b/ c/ 
12/ Kết quả của phép tìm x : x bằng a/ -7 b/ c/ 0
Bài toán 2 : Lớp 6A làm bài kiểm tra môn toán,trong đó số bài điểm giỏi bằng tổng số bài , số bài loại khá bằng số bài còn lại , số bài trung bình là 12 .
1/Số bài loại khá bằng : a/ b/ c/ tổng số bài
2/Số HS lớp 6A bằng : a/ 45 b/ 48 c/ 54
3/Số bài loại giỏi và khá .là a/ 20 và 13 b/ 18 và 15 c/ 15 và 18
c/ Tính tỉ số phần trăm bài loại giỏi và khá so với tổng số bài là
a/ 70% b/ 73,3 % c/ 73%
Bài 3 :Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy đi qua điểm O, vẽ hai tia Ou và Ov sao cho góc xOu= 55 , góc yOv = 70 .
a/ Tính số đo góc kề bù với góc uOx ? b/ Tính số đo góc uOv ?
Đề số 4 :
Bài 1 : Chọn kết quả đúng :
1/Kết quả đổi : ra số thập phân là : a/ 0,125 b/ 3,125 c/ 3,5
2/ Số đối của là a/ b/ c/ 
3/ Biết của một số là -20 số đó là : a/ -25 b/ -50 c/ 24
4/ 25% của 100 bằng : a/ 10 b/ 160 c/ 25
5/ Kết quả của phép tính : 42.+36 bằng a/ 1 b/ 0 c/ 12
6/Cho biết .Số x thích hợp là : a/20 b/-20 c/ -51 d/57
7/Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung ; a/ Đúng b/ sai
8/ Lúc 12 h góc tạo bởi giữa kim giờ và kim phút là ; a/ 00 b/ 1800 c/ 900
9/ Kết quả của phép tính : bằng a/ 16 b/ c/ 19
10/Kết quả của phép tính : bằng : a/ b/ c/ kqkhác
11/ Kết quả của phép tìm x : x bằng : a/ b/ c/ 
12/ Kết quả của phép tìm x : x bằng : a/ b/ c/ 
Bài toán 2 :Một lớp có 45 học sinh,trong đó :20% tổng số là học sinh giỏi ,số học sinh giỏi bằng số HS tiên tiến, số còn lại là HS trung bình .Hỏi số HS trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm trong lớp .
1/ Số học sinh giỏi là : a/ 8 b/ 9 c/ 10
2/ Số học sinh tiên tiến là : a/ 18 b/ 20 c/ 21
3/ Số học sinh trung bình là : a/ 17 b/ 18 c/ 15
4/ Tỉ số phần trăm của HS TB so với HS cả lớp là :
a/ 33,3% b/ 70% c/ 60 %
Bài 3 : Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz biết số đo góc xOy bằng 60. Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy, vẽ tia Om trong góc yOz sao cho số đo góc tOm bằng 90.
a/ Tính số đo góc yOm?
b/ Tia Om có phải là tia phân giác của góc yOz không ? Vì sao ?
c/ Gọi On là tia đối của tia Oy . Tính số đo
 
Gửi ý kiến