Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

On tập HKI

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đăng Hùng
Ngày gửi: 09h:13' 08-12-2008
Dung lượng: 204.5 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 1
CÂU 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
2xy – x2 –y2 + 16.
(x - 2)(x – 3) + (x – 2) – 1.
CÂU 2: Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức sau với x = 1; y = :

CÂU 3: Chứng minh rằng giá trị của biểu thức:
 bằng 1 với mọi giá trị và.
CÂU 4: Cho hình thoi ABCD có hai đương chéo AC và BD cắt nhau tại O. Qua O kẻ OM, ON, OP, OQ vuông góc với AB, BC, CD, DA lần lượt tại M, N, P, Q.
Chứng minh: OM = ON = OP = OQ.
Chứng minh ba điểm M, O, P thẳng hàng.
Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?
Nếu ABCD là hình vuông thì MNPQ là hình gì? Vì sao?


ĐỀ 2
Bài 1. Thực hiện phép tính
a/ 3x( x2 + x -1 )
b/ 5y( 2y-1) – ( 3y+2) ( 3- 3y)
c/ (6x3 –x2 + 5x – 1 ) : ( 2x-1)
Bài 2. Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử
a/ 5x – 15y
b/ 12y ( 2x-5 ) + 6xy ( 5- 2x)
c/ x2 - 7x + 12
Bài 3.
1/ Rút gọn : a/ b/ 
2/ Tính a/ b/ 
Bài 4. Cho hình bình hành ABCD có AB=2AD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB,CD . Gọi
CMR:
a/ Tứ giác AMCN là hình bình hành
b/ Tứ giác AMND là hình thoi
c/ Gọi K là điểm đối xứng với điểm A qua D, Gọi Q là điểm đối xứng với điểm N
qua D . Hỏi Tứ giác ANKQ là hình gì? Vì sao?
d/ Hình bình hành ABCD có thêm điều kiện gì để tứ giác ABCN là hình thang cân

ĐỀ 3
Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử


Bài 2: Tìm xBài 3:
Tìm a để đa thức chia hết cho đa thức x + 2
Chứng minh < 0 với mọi số thực x
Bài 4: Thực hiện phép tính
 ( với )
Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi E,F và D lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC. Chứng minh:
Tứ giác BCDE là hình thang cân.
Tứ giác BEDF là hình bình hành
Tứ giác ADFE là hình thoi


ĐỀ 4

Bài 1. Phân tích các đa thưc sau thành nhân tử:
a/ ax – 2x – a2 + 2a
b/ x3 – 2x2y + xy2 – 9x
Bài 2. Tìm x, biết.
a/ ( 2x – 1 )2 – ( 2x + 5 ) ( 2x – 5 ) = 18
b/ 5x ( x – 3 ) – 2x + 6 = 0
Bài 3. Thực hiện các phép tính:
a/ b/ 
Bài 4. Cho ABC vuông tại A (AB < AC) , trung tuyến AM, đường cao AH. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA .
1. Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao ?
2. Gọi I là điểm đối xứng của A qua BC. Chứng minh : BC // ID.
3. Chứng minh : Tứ giác BIDC là hình thang cân.
4. Vẻ HE AB tại E , HF AC tại F. Chứng minh : AM EF.


ĐỀ 5

Bài 1: a)Dùng hằng đẳng thức để khai triển: (2x-3y)
b) Thực hiện phép nhân: ( x- x – 3)(x – 3)
Bài 2: Phân tích thành nhân tử:
a) x- 64 b) x-10x +25 c) x- 4(x+5)- 25
Bài 3: Thực hiện phép tính và rút gọn:
a) - b) : 
Bài 4: Tìm x, biết: x- 8 = (x - 2)
Bài 5: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x, biết:
A= (2x +5)- 30x(2x+5) -8x
Bài 6:Cho ABC cân ở A. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB.
Chứng minh BCEF là hình thang cân, BDEF là hình bình hành.
BE cắt CF ở G. Vẽ các điểm M ,N sao cho E là trung điểm của
 
Gửi ý kiến