Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Ôn tập dạng động từ (ôn thi)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày gửi: 13h:53' 17-11-2008
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 222
Số lượt thích: 0 người
Ôn tập các dạng của động từ :
Sử dụng nguyên mẫu có to (to inf )
Hai động từ thường đi liền nhau , ví dụ như intend to buy , want to reward , like to read , love to make……
-Ví dụ : They want to reward me with a pen for my good marks at school .
2. Trong cấu trúc : It + be + adj + to inf.☺
( Các adj , tính từ thường dùng cho cấu trúc này là : happy, eager, ready, glad, anxious, nice, kind, difficult, easy,….)
-Ví dụ : It’s difficult to make friends in a new school .
3. Trong cấu trúc “Có cơ hội / dịp để làm việc gì …”
Have a chance / an opportunity +to inf .
-Ví dụ : My father had a chance to go abroad .
4. Sau động từ need :(need là động từ thường → nghĩa là require (đòi hỏi))
-Ví dụ : She needs to have a tooth examination .
5. Trong cấu trúc : S + be + adj + enough + to inf. ☺
-Ví dụ : Tom is old enough to go to school by bicycle.
6. Trong cấu trúc : S + be + too + adj + to inf . ☺
-Ví dụ : They are too young to work hard .
7. Trong cấu trúc : S + (want/tell/ask/order/beg/help) + object + to inf☺
-Ví dụ : They told me to wait outside .
B. Sử dụng nguyên mẫu không to ( Bare inf )
1.Sau cụm từ :would rather ( thà rằng , thích hơn )
-Ví dụ :They would rather have you in their class
2.Sau cụm từ : Had better ( nên ).
-Ví dụ :They had better tell me the truth.
3. Ở thể truyền khiến ( causative form ) sai,bảo,nhờ,→Dùng với “have”.
-Ví dụ : My father often has my sister prepare homework.
* S + have/has + NGƯỜI + V_bare inf .
* S + have/has + VẬT + V_pp.
4.Sau động từ need ( need là trợ động từ→ nghĩa là “không cần” )
-Ví dụ : You need not go .
5.Trong cấu trúc : S + ( make/let ) + O + bare inf ☺
-Ví dụ : He made me do it .
Let me go .
6.Sau các động từ khiếm khuyết : can , may , must , will , shall …
-Ví dụ :They may stay at home.
C. Sử dụng nguyên mẫu them ing ( V_ing )
1.Sau động từ :ẹnoy, stop,finish,mind…
-Ví dụ :They ẹnoy reading picture books.
Would you mind telling me about your trip ?
2.Sau động từ need :( nghĩa là cần được ) .
-Ví dụ :The windows need painting .
3.Sau các giới từ ( prepositions ) : in , at , for , of , about , by , with , without , on ,…..
-Ví dụ :The eighth form pupils are interested in reading books .
4.Sau các liên từ ( cọnunctions ) : after , befor , when , while…….
-Ví dụ :After telling me the secret , they left.
* See+O+V-ing → Đang xảy ra ( khi chứng kiến ).
*Hear+O+V-bare → Đã xảy ra ( đã thấy lâu rồi )
Gerund được sử dụng sau các động từ sau :
a. After some expressions: Can’t stand = can’t bear( không thể chịu đựng ) ,can’t help ( không thể không) can’t face , it is no use/good ( chẳng ích gì ), to have difficulty, to be worth ( đáng ), to be busy, to fell like ( yêu thích) , a waste of, spend time/ fun/ trouble ( vui vẻ, lo lắng )….
b.After some certain verbs : admit ( công nhận ),anticipate( dự tính ),appreciate( đánh giá ),avoid( tránh xa ) , consider( xem xét ),defer=delay( trì hoãn ),deny( phủ nhận ),detest=dislike=hate( ghét ),dread( sợ ),enjoy( thưởng thức ),escape( trốn thoát ),excuse( tha lỗi ),fanoy( mong muốn ),imagine( tưởng tượng ),finish( kết thúc ) , forgive ( tha thứ ),involve( liên quan đến ),keep=continue, love, loathe( ghê tởm ),mean=involve, mind( lưu ý, làm phiền),miss( nhớ ),prefer( thích hơn ),prevent( ngăn ngừa ),peopose( đề nghị ),recollect( hồi tưởng),remember( nhớ ),resent(
 
Gửi ý kiến