Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ôn tập cuối năm đại số 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Trang Nhã
Ngày gửi: 10h:33' 02-05-2009
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 221
Số lượt thích: 0 người
Chương I :
HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

§1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Tiết 1:
Định nghĩa các hàm số lượng giác

Ngày giảng:

I. Mục tiêu :
* Kiến thức : - Giúp học sinh nhớ lại bảng giá trị lượng giác của một số cung (góc) đặc biệt. Nắm được định nghĩa, tính tuần hoàn và các tính chất của hàm số y = sinx ; y = cosx ; y = tanx ; y = cotx.
- Biết được tập xác định của các hàm số lượng giác
* Kỹ năng : -Học sinh diễn tả được tính tuần hoàn, chu kỳ tuần hoàn, mối quan hệ giữa y = sinx và y = cosx; y = tanx và y = cotx.
* Thái độ : Tự giác, tích cực trong học tập, phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và biết vận dụng trong từng trường hợp cụ thể
II. Phương pháp dạy học :
*Diễn giảng gợi mở – vấn đáp và hoạt động nhóm.
III. Chuẩn bị của GV - HS :
Bảng phụ ; phấn màu ; máy tính . . .
III. Tiến trình dạy học :
1. Oån định tổ chức:
2. Vào bài mới :
Hoạt động 1 : GV treo bảng phụ , yêu cÇu học sinh điền vào ô trống.
Cung
GTLG


sinx


cosx


tanx


cotxHoạt động 2 : I. HÀM SỐ SIN VÀ HÀM SỐ CÔSIN

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng - treo bảng phụ

+ GV treo hình 1 và diễn giảng
Có thể đặt tương ứng mỗi số thực x với một điểmM duy nhất trên đường tròn lượng giác mà số đo của cung AM bằng x ( rad). Điểm M có tung độ hoàn toàn xác định đó chính là giá trị sinx.
+ GV nêu hàm số sin

+ Gv nêu hàm số cosin

+Gv nêu câu hỏi : 2 có phải là giá trị nào của hàm số y = sinx ; y = cosx
+GV nêu chú ý
* Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực sinx
sin : R ( R
x ( y = sinx được gọi là hàm số sin kí hiệu là y = sinx
Tập xác định của hàm số y = sinx là R
* Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực cosx
sin : R ( R
x ( y = cosx được gọi là hàm số cos kí hiệu là y = cosx
Tập xác định của hàm số y = cosx là R
* Chú ý : ( ( R ta có -1 sinx 1; -1 cosx 1
1. Hàm số sin và hàm số cosin
a. Hàm số sin:
* ĐN: (SGK trang 5)

*TXĐ: D = R

b.Hàm số côsin
* ĐN: (SGK trang 5)
*TXĐ: D = R


Hoạt động 2 : Hàm số tang và hàm số côtang

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng - treo bảng phụ

+ Gv nêu hàm số tang


cosx ( 0 khi nào ? Nêu tập xác định của hàm số y = tanx+Gv nêu hàm số côtang
sinx ( 0 khi nào ? Nêu tập xác định của hàm số y = cotx
* Thực hiện (2: Gv nêu câu hỏi
Hãy so ssánh sin và sin(-) ;
cos và cos (-) nêu nhận xét
* Hàm số tang là hàm số được xác định bởi công thức ( cosx ). Kí hiệu y = tanx
Tập xác định D = R* Hàm số côtang là hàm số được xác định bởi công thức ( sinx ). Kí hiệu y = cotx
Tập xác định D = R
+ Hs thực hiện
Nêu nhận xét : sinx = - sin(-x)
cosx = cos ( -x)
2.Hàm số tang và hàm số côtang:
a.Hàm số tang:
*ĐN: (SGK trang 6)
*TXĐ: D = R 

b.Hàm số côtang:
* ĐN: (SGK trang
Avatar
làmthầycomalừadoithêthilàmsaodayhọctrò
 
Gửi ý kiến