Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Ôn tập chương 3 Hóa - 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Cẩm Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:18' 19-12-2009
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 524
Số lượt thích: 1 người (Vũ Thị Bích Nhơn)
ÔN TẬP CHƯƠNG 3
I/ TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng
Câu 1: Khí CO2 dùng làm chất chữa cháy vì :
A. Khí CO2 không duy trì sự cháy.
B. Khí CO2 là oxit axit.
C. Khí CO2 nặng hơn không khí.
D. Cả A và C.
Câu 2: Cho các khí : SO2 ; CO2 ; O2 ; H2 ; N2.
Khí gây ra hiệu ứng nhà kính là :
A. SO2 và H2 C. SO2 B. O2 và SO2 D. CO2
Câu 3: Trong các hành vi phá hoại môi trường :
a) Chặt, phá rừng.
b) Làm tràn dầu ra biển.
c) Làm cháy rừng.
d) Không xử lí nước thải từ các nhà máy.
e) Xả rác thải bừa bãi.
Hành vi gây ra hiệu ứng nhà kính :
A. a và b ; B. b và c ; C. d và e ; D. a và c
Câu 4: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được xếp theo nguyên tắc :
A. Theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.
B. Theo chiều số electron lớp ngoài cùng tăng dần.
C. Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
D. Theo chiều từ kim loại đến phi kim.
Câu 5: a) Dãy các nguyên tố xếp theo chiều tính phi kim tăng dần :
A. Mg, Na, Si, P
B. Ca, P, B, C
C. C, N, O, F
D. O, N, C, B
b) Dãy các nguyên tố xếp theo chiều tính kim loại giảm dần :
A. Li, Na, K
B. Ga, Al, B
C. F, Cl, Br
D. Be, Mg, Ca
Câu 6: Cho sơ đồ biểu diễn biến đổi sau :
R RO2 RO3 H2RO4 BaRO4
R là :
A. Cl2 B. S C. N2 D. O2
Hãy viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Câu 7: Dãy các chất là hợp chất hữu cơ :
A. C6H6 ; C2H5OH ; CaSO4
B. C6H12O6 ; CH3COOH ; C2H2
C. C2H4 ; CO ; CO2
D. CH3COONa ; Na2CO3 ; CaC2
Câu 8: Dãy các chất sau là các hiđrocacbon :
A. CH4 ; C2H4 ; CH3Cl
B. C6H6 ; C3H4 ; HCHO
C. C2H2 ; C2H5OH ; C6H12
D. C3H8 ; C3H4 ; C3H6
Câu 9: Chất hữu cơ là :
A. Hợp chất khó tan trong nước.
B. Hợp chất của cacbon và một số nguyên tố khác trừ N, Cl, O.
C. Hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat kim loại.
D. Hợp chất có nhiệt độ sôi cao.
Câu 10: Số liên kết đơn trong phân tử :
a) C4H10 :
A. 10 ; B. 13 ; C. 14 ; D. 12
b) C4H8 (Buten)
A. 10 ; B. 12 ; C. 8 D. 13
Câu 11: Oxit chứa 50% oxi về khối lượng là :
A. CO2 ; B. CO ; C. SO2 ; D. SO3
Câu 12: Nhóm gồm các nguyên tố phi kim được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần
A. F, N, P, As
C. O, N, P, As
 B. F, O, N, P, As
D. As, P, N, O, F

Câu 13: Nhóm gồm các nguyên tố phi kim được sắp xếp theo chiều tính phi kim giảm dần :
 
Gửi ý kiến