Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Ôn tập các dạng toán lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hương
Ngày gửi: 07h:50' 06-06-2010
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 6879
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên :…………………………………………………………………………
Lớp: 3A .

Bài 1:Đặt tính rồi tính:
20438 + 57806 82495 - 30617 20415 x 3 18531 : 4

…………………………… …………………………. ……………………… ………………………….

…………………………… …………………………. ……………………… ………………………….

…………………………… …………………………. ……………………… ………………………….

Bài 2:Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

a.15000 + 45000 : 3 b.( 15000 + 45000 ) : 3

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

c) 213 + 321 x 3 d) 216 : 4 : 2

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

e) 12 456 - 6 783 + 21 564 g) 12 : 4 x 9

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

Bài 3: Tìm y.
a) y + 124 = 316 b) 253 + y = 451

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

c) y x 5 = 135 d) 7 x y = 217

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

e) y - 285 = 148 g) 285 - y = 148

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

h) y : 8 = 216 k) 216 : y = 8

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….
n) ( y : 3 ) + 214 = 324 m) y x 6 = 240 x 2

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………………………………………….


Bài 4:
Một hình chữ nhật có nửa chu vi 15cm.Chiều rộng 6cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 18cm và gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm và bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi 56 cm và chiều rộng bằng chu vi. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8: Một hình vuông có cạnh 6 dm. Tính chu vi và diện tích của hình vuông đó.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 9: Một sân chơi hình vuông có chu vi 36 m. Tính diện tích của sân chơi đó.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 10: Mẹ năm nay 36 tuổi. Tuổi con bằng tuổi mẹ. Hỏi mẹ hơn con bao nhiêu tuổi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 11: Mẹ năm nay 36 tuổi. Tuổi con bằng tuổi mẹ. Hỏi cả hai mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 12: Trong kho có 21 356 kg gạo. Buổi sáng người ta đã bán được 6 783 kg gạo, buổi chiều bán được 9 453 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki - lô - gam gạo ? ( Giải bằng 2 cách)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 13: Một cửa hàng có 15 000 m vải hoa. Cửa hàng đã bán được số vải đó. Hỏi cửa
 
Gửi ý kiến