Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Nội và ngoại động từ (ly thuyet)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đình Thân
Ngày gửi: 12h:51' 11-03-2009
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 1210
Số lượt thích: 0 người
Period 24 TRANSITIVE AND INTRANSITIVE VERBS

I. Intransitive verbs: (nội động từ)
Là những động từ đứng sau chủ thể gây ra hành động và không có tân ngữ đi kèm.vd: sleep, die, swim, come, run...Công thức:
S + V

Vd: The sun rise in the east.
Nội động từ có thể chia làm hai loại
a/ Nội động từ có túc từ cùng nghĩa
S + Vi + Cognate +O
Ex: The soldier died
The soldier died a brave death
She slept and dreamt
She slept a peaceful sleep and dreamt a nice dream
b/ Động từ nối (Linking verb)
Động từ nối là các động từ phải có thêm bổ từ mới đầy đủ nghĩa. Bổ từ này có thể là tính từ hay danh từ và có nhiệm vụ bổ nghĩa cho chủ ngữ.
S + Vi + Subject complement
Một số động từ nối thông dụng là:
Be Become appear look feel grow seem sound taste
Notes: Các động từ Vi không thể chuyển sang dạng bị động
2. Transitive verbs: (ngoại động từ)
Là những động từ đòi hỏi có tân ngữ đi kèm( có thể có một hoặc nhiều tân ngữ).Vd: get, take, see, advise.... Công thức:
S + V+ O

Vd: Yesterday I wrote a letter to Mary.
a/ Ngoại động từ với hai túc từ (tân ngữ):
Một số động từ có thể dùng theo hai cách
S + Vt + IO + DO
S + Vt + DO + to/for + IO
Ex: I sent her a letter.
I sent a letter to her
The man left his daughter a lot of money.
The man left a lot of money for his daughter.
Một số động từ có hai túc từ với 1 cấu trúc:
S + Vt + IO + DO
Ex: They ask me some questions
S + Vt + DO +to + IO
Ex: They suggested a plan to us
She said goodbye to everybody
b/ Ngoại động từ với bổ từ túc từ
Một số Vt cần một từ hay nhóm từ để phụ nghĩa cho túc từ. Từ/ nhóm từ này gọi là bổ từ túc từ (OC)
S + Vt + O + OC
Danh từ làm bổ từ túc từ
Ex: They named the ship Titanic
Tính từ làm bổ từ túc từ
Ex: They set the tiger free
Động từ nguyên mẫu làm bổ từ túc từ
Ex: My doctor advised me to stop smoking
They let him go
Phân từ làm bổ từ túc từ
Ex: They left me waiting
Mệnh đề làm bổ từ túc từ
Ex: You can call me what you will

Exercise 1

Underline the verb in each sentence and indicate whether it is being used as a transitive verb or an intransitive verb.

1. Many contemporary television programs expose children to violence and vulgar language.

2. My exam grade will exclude me from the soccer game.

3. Alice imagined a world full of fascinating creatures.

4. James ran in the park every afternoon.

5. The tornado destroyed entire buildings when it struck.

6. I raked the yard on Saturday.

7. The boiling water scalded my hand.

8. We talked about the news all evening.

9. My mother washes clothes every Saturday.

10. I opened the door for the lady with the stroller.
Answer Key to Exercise 1
1. Many contemporary television programs expose children to violence and vulgar language. T
2. My exam grade excludes me from the soccer game. T
3. Alice imagined a world full of fascinating creatures. T
4. James ran in the park every afternoon. I
5. The tornado destroyed entire buildings when it struck. T; I
6. I raked the yard on Saturday. T
7. The boiling water scalded my hand. T
8. We talked about the news all evening. I
9. My mother washes clothes every Saturday. T
10. I opened the door for the lady with the stroller. T 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓