Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Nhiem vu nam hoc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:11' 21-10-2010
Dung lượng: 176.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
­UBND HUYỆN PHÚC THỌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Sô:190 /GDĐT-KHCN
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học, SKKN, Thư viện trường học, Ứng dụng CNTT năm học 2010-2011Phúc thọ, ngày 30 tháng 9 năm 20100


Kính gửi: Trường Mầm non, Tiểu học và THCS


Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010- 2011;
Căn cứ Hướng dẫn số 4937/BGDĐT-CNTT ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2010-2011;
Căn cứ Công văn số 6675/SGD&ĐT – KHCN ngày 26 tháng 8 năm 2010 của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, SKKN, thư viên trường học và ứng dụng CNTT trong năm học 2010 – 2011;
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 của ngành GD&ĐT Hà Nội;
Phòng GD&ĐT Phúc Thọ hướng dẫn các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện nhiệm vụ SKKN, Nghiên cứu khoa học, Thư viện trường học, Ứng dụng CNTT năm học 2010-2011 như sau:
NHIỆM VỤ CHUNG
Sáng kiến kinh nghiệm , nghiên cứu khoa học.
-Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng sáng kiến kinh nghiệm giáo dục.
-Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng kết quả NCKH, SKKN giáo dục vào thực tiễn quản lý và giáo dục ở các ngành học, cấp học.
- Xây dựng kho lưu trữ điện tử SKKN, đề tài NCKH.
Thư viện trường học
-Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát huy hiệu quả thư viện trường học đạt chuẩn theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và thân thiện.
-Triển khai nhân rộng mô hình thư viện trường học đạt chuẩn trở lên tại các trường thuộc địa bàn huyện.
Ứng dụng Công nghệ thông tin
a. Tăng cường sử dụng hệ thống E-mail @hanoiedu.vn.
b. Tổ chức giảng dạy, phổ biến công tác qua mạng
c. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng phần mềm mã nguồn mở
d. Đẩy mạnh một cách hợp lý việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học ở từng cấp học
e. Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning
f. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
g. Phối hợp chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ứng dụng CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý
h. Tiếp tục triển khai dạy môn tin học trong nhà trường
i. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất thiết bị CNTT và truyền thông, làm cơ sở cho việc ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập.
j. Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trong các đơn vị, trường học
k. Thống nhất sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode TCVN 6909:2002.
Các chỉ tiêu chính:
- Tất cả các đơn vị, trường học phấn đấu có SKKN được xếp loại cấp Thành phố và tổ chức phổ biến, áp dụng SKKN tại cơ sở.
- Phấn đấu toàn huyện có 40% thư viện trường THCS đạt chuẩn trở lên, trong đó có 15% thư viện Tiên tiến và Xuất sắc:
- Huyện phấn đấu tăng tỷ lệ TVTH Đạt chuẩn và Tiên tiến từ 5%-10%.
- Tất cả các đơn vị trường trong huyện, Phòng GD&ĐT thường xuyên trao đổi thông tin, văn bản qua thư điện tử.
- Phòng GD&ĐT phấn đấu xây dựng website, có người quản lý, cập nhật thông tin thường xuyên.
- Tất cả các đơn vị trường Tiểu học và THCS đều sử dụng phần mềm quản lý học sinh, quản lý điểm.
- 100% giáo viên dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy. Phấn đấu toàn huyện có 100% học sinh từ lớp 3 trở lên được học tin học theo chương trình của Bộ GD&ĐT.
- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên các trường trong địa bàn huyện có tuổi dưới 50 (đối với nam) và dưới 45 (đối với nữ) đều biết ứng dụng CNTT vào công tác và học tập.
- Mỗi giáo viên xây dựng được ít nhất 2 bài giảng điện có chất lượng/Học kỳ tử góp phần xây dựng
 
Gửi ý kiến