Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Chương I. §2. Nhân đa thức với đa thức

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Thạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:08' 26-02-2009
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
về dự giờ lớp 8B5
Môn: đại số
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Kiểm tra bài cũ
HS 1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức?
Viết dạng tổng quát?
Chữa bài tập 5-SGK/Tr 6.
Rút gọn biểu thức:
x(x - y) + y(x - y)
b) xn-1(x + y) - y(xn-1 + yn-1)
Quy tắc:
Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích lại với nhau.
Tổng quát: A(B + C) = A.B + A.C
Trong đó A, B, C là các đơn thức.
HS 2: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng.
A. 6x4 + 2x2 - x B. 6x4 - 2x2 - 2x
C. 6x4 - 2x2 - x D. 6x4 - 2x - x
Kiểm tra bài cũ
2) Giá trị x thoả mãn x(3 - 2x) + 2x(x - 5) = 14 là:
A. 2 B. 3 C. -3 D. -2
3) Giá trị của x(x - y) + y(x + y) tại x = -1, y = 2 là:
A. 5 B. 4 C. -5 D. Một kết quả khác
Kiểm tra bài cũ
HS 1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức?
Viết dạng tổng quát?
Chữa bài tập 5-SGK/Tr 6.
Rút gọn biểu thức:
x(x - y) + y(x - y)
Quy tắc:
Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích lại với nhau.
Tổng quát: A(B + C) = A.B + A.C
Trong đó A, B, C là các đơn thức.
= x2 - xy + yx - y2
= x2 - y2
= xn + xn-1y - yxn-1 - yn
= xn - yn
b) xn-1(x + y) - y(xn-1 + yn-1)
Qui định
Phần phải ghi vào vở:
Các đề mục.
Khi nào có biểu tượng xuất hiện.
Khi hoạt động nhóm tất cả các thành viên phải thảo luận.

Đ2 - Nhân đa thức với đa thức
Thứ năm, ngày 21 tháng 8 năm 2008
(x - 2)(6x2 - 5x + 1) =
1. Quy tắc.
Ví dụ: Nhân đa thức x - 2 với đa thức 6x2 - 5x + 1.
x.6x2
x.(-5x)
x.1
(-2).6x2
(-2).(-5x)
(-2).1
+
+
+
+
+
Giải
(x - 2)(6x2 - 5x + 1)
= x.(6x2 - 5x + 1)
= x. 6x2
= 6x3 - 5x2 + x - 12x2 + 10x -2
= 6x3 - 17x2 + 11x -2
Quy tắc:
Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.
Quy tắc: SGK/Tr 7.
Tổng quát:
(A + B)(C + D) = A.B + A.C + B.C + B.D
Trong đó A, B, C, D là đơn thức
?
Nhận xét: Tích của hai đa thức là một đa thức.
= 6x3 - 17x2 + 11x -2
- 2.(6x2 - 5x + 1)
+ x.(-5x)
+ x.1
+ (-2).6x2
+ (-2).(-5x)
+ (-2).1
Đ2 - Nhân đa thức với đa thức
Thứ năm, ngày 21 tháng 8 năm 2008
Quy tắc: SGK/Tr 7.
Tổng quát:
(A + B).(C + D) = A.C + A.D + B.C + C.D
Trong đó A, B, C, D là đơn thức
?1
Bài giải
?
Đ2 - Nhân đa thức với đa thức
Thứ năm, ngày 21 tháng 8 năm 2008
Chú ý:
6x2 - 5x + 1
x - 2
-12x2 + 10x - 2
6x3 - 5x2 + x
x
6x3 -17x2 + 11x - 2
+
Nhân đa thức x - 2 với đa thức 6x2 - 5x + 1
Khi nhân các đa thức một biến theo cột dọc ta có thể trình bày như sau:
- Sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm dần hoặc tăng dần của biến.
- Đa thức này viết dưới đa thức kia.
- Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ hai với đa thức thứ nhất được viết riêng trong một dòng.
- Các đơn thức đồng dạng được xếp vào cùng một cột.
- Cộng theo từng cột.
Đ2 - Nhân đa thức với đa thức
Thứ năm, ngày 21 tháng 8 năm 2008
2. áp dụng.
?2
Làm tính nhân: a) (x + 3)(x2 + 3x - 5)
b) (xy - 1)(xy + 5)
Đáp án
a) (x + 3)(x2 + 3x - 5)
= x.x2 + x.3x + x.(-5) + 3.x2 + 3.3x + 3.(-5)
= x2y2 + 4xy - 5
b) (xy - 1)(xy + 5) = xy.xy +xy.5 + (-1).xy + (-1).5
= x3 + 3x2 + (-5x) + 3x2 + 9x +(-15)
= x3 + 6x2 + 4x -15
?
Đ2 - Nhân đa thức với đa thức
Thứ năm, ngày 21 tháng 8 năm 2008
2. áp dụng.
?3
Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là: (2x + y) và (2x - y).
áp dụng: Tính diện tích của hình chữ nhật khi x = 2,5 mét và y = 1 mét.
Đáp án
S = (2x + y)(2x - y)
= 4x2 - y2
S = 4.(2,5)2 - 12
= 25 - 1
= 24m2
Với x = 2,5 mét và y = 1 mét ta được:
?
1
2
3
4
5
6
A. x4 + 3x3 - 2x2 + 6x
C. x4 + 3x3 - 2x2 - 6x
B. x4 + 3x3 - 2x2 - 6
D. x4 + 3x3 + 2x2 - 6x
1) Chọn câu trả lời đúng (x3 - 2x)(x + 3) bằng:
Bạn đã chọn sai.

Bạn chọn đúng!
Xin chúc mừng!
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
STOP
A. 5x3 + 14x2 + 8x
C. 5x3 - 14x2 + 8x
B. 5x3 - 14x2 - 8x
D. x3 - 14x2 + 8x
2) Tích của (5x2 - 4x) và (x - 2) là:
Bạn đã chọn sai.

Bạn chọn đúng!
Xin chúc mừng!
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
STOP
A. 1
C. -2
B. -1
D. Một kết quả khác
3) Giá trị x thoả mãn (3x - 1)(2x + 7) - 6x2 = 12
Xin chúc mừng bạn !
Bạn đã chọn sai.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
STOP
A. 9
C. 7
B. -9
D. -7
4) Giá trị của biểu thức (x - y)(x2 + xy + y2) tại x = 2, y = -1 là:
Xin chúc mừng bạn !
Bạn đã chọn sai.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
STOP
A. 5
C. 3
B. -5
D. -3
5) Giá trị của x thoả mãn x(x - 1)(x + 1) - x3 = 5
Xin chúc mừng bạn !
Bạn đã chọn sai.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
STOP
A. -3
C. 1
B. 2
D. 3
6) Giá trị của biểu thức y(x + y) + (x + y)(x - y) khi x = 1 ; y = 2 là :
Bạn đã chọn sai.

Bạn chọn đúng!
Xin chúc mừng!
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
STOP
Đ2 - Nhân đa thức với đa thức
Thứ ba, ngày 19 tháng 8 năm 2008
Hướng dẫn về nhà:
1) Học thuộc quy tắc.
2) Làm bài tập: 7, 8 , 9 - SGK/Tr 8.
7, 8, 9, 10 - SBT/Tr 7.
Xin chân thành cảm ơn
Các thầy cô giáo
Cùng các em học sinh
Tham dự tiết học này
 
Gửi ý kiến