Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Chương I. §2. Nhân đa thức với đa thức

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Duy
Ngày gửi: 21h:49' 02-12-2019
Dung lượng: 326.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
ơ
Ngày soạn : 04/10/2019
 Ngày dạy: 07/10/2019
Lớp 8A,B


Tiết 9, bài 6: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHẤP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
HS hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử
2. Kỹ năng
- Biết cách tìm nhân tử chung & đặt nhân tử chung.
- Rèn luyện kĩ năng phân tích thành nhân tử
3. Thái độ
Hợp tác trong hoạt động nhóm.
4. Năng lực cần đạt
Năng lực tính toán, tư duy, hợp tác nhóm, giải quyết vấn đề.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV&HS
1. Chuẩn bị của giáo viên
Soạn bài, SGK, bảng phụ
2. Chuẩn bị của học sinh
Học bài, làm BT, SGK.
III. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH
1. Các hoạt động đầu giờ (6’)
* Kiểm tra bài cũ (5’)
a) Câu hỏi
Viết công thức tổng quát của tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng các số nguyên?
Áp dụng tính nhanh: 34 . 76 + 34 . 24
b) Đáp án - biểu điểm
a . (b + c) = ab + ac (3 điểm)
Áp dụng: 34 . 76 + 34 . 24 = 34 . (76 + 24) = 34 . 100 = 3400 (4 điểm)
GV: Tương tự như trên, nếu cho đa thức AB + AC
? Có nhận xét gì về các hạng tử của đa thức?
HS: Đều có nhân tử chung là A (1 điểm)
? Hãy viết đa thức dưới dạng tích?
HS: AB + AC = A. (B + C) (2 điểm)
* Đặt vấn đề (1’)
Ta gọi phép biểu diễn AB + AC = A. (B + C) là phân tích đa thức AB + AC thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Vậy thế nào là phân tích đã thức thành nhân tử? Để phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung ta làm như thế nào?
2. Dạy nội dung bài mới (37`)
Hoạt động 1. Tìm hiểu ví dụ (14’)
+ Nêu được khái niệm phân tích đa thức thành nhân tử.
+ Làm các ví dụ để đưa ra khái niệm và nhận xét.
+ Hoạt động cá nhân giải quyết vấn đề.
+ Lời giải các ví dụ, nội dung KN và nhận xét.
+ Tiến trình bài dạy
HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
NỘI DUNG GHI BẢNG


?

GV


HS
GV

?K

HS

GV


?
HS
GV


?

HS
?K


HS
?K


HS

Viết đa thức 2x2 - 4x thành 1 tích của
những đa thức?
Nếu học sinh không làm được GV có thể gợi ý : 2x2= 2x.x
4x =2x.2
Thực hiện VD.
Việc biến đổi đó được gọi là phân tích đa thức 2x2 - 4x thành nhân tử
Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử?
Nêu khái niệm dòng in nghiêng của mục
1 (SGK/18)
Cách làm trên là phân tích đa thức thành
nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử
chung.
Nhân tử chung ở VD trên là gì?
Nhân tử chung là 2x
Phân tích đa thức 15x3 - 5x2 + 10x thành
nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử
chung
Các hạng tử của đa thức có nhân tử nào
chung?
Nhân tử chung là 5x
Hệ số của nhân tử chung (5) có quan hệ
gì với các số nguyên dương của các hạng tử (15; 5; 10)?
Là ƯCNN (15; 5; 10)
Luỹ thừa của nhân tử chung (x) quan hệ
thế nào với luỹ thừa bằng chữ của các
hạng tử?
Lũy thừa có số mũ nhỏ nhất .
1. Ví dụ ( 14`)
a) Ví dụ 1


2x2 - 4x = 2x.x - 2x.2 = 2x(x-2)

b) Khái niệm (SGK/18)


c) Ví dụ 2: Phân tích thành nhân tử
15x3 - 5x2 + 10x
= 5x. 3x2 - 5x.x + 5x.2
= 5x.(3x2 - x + 2)
* Nhận xét:
Nhân tử chung đối với các
 
Gửi ý kiến