Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Nghi quyết Hội nghị Ban đại diện CMHS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Dòn
Ngày gửi: 10h:20' 09-09-2010
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG PTTH TÂN HIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN ĐẠI DIỆN CMHS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/NQ-BĐD Châu Thành , ngày 05 tháng 09 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ TOÀN THỂ TRƯỞNG, PHÓ BAN
ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH CÁC LỚP
NĂM HỌC 2010-2011


Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ – BGD&ĐT ngày 28 /3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 08/04/2009 của UBND Tỉnh Tiền Giang quy định về việc thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Căn cứ Nghị quyết hội nghị toàn thể cha mẹ học sinh ở các lớp-thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh và ý kiến đóng góp của toàn thể trưởng, phó ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong hội nghị tổ chức ngày 05/09/2010;
Hội nghị toàn thể trưởng, phó ban đại diện cha mẹ học sinh lớp năm học 2010-2011 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung chính trong hội nghị như sau :
* Thống nhất số lượng thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2010-2011 là 30 người (mỗi lớp 01 người), là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh ở các lớp .
* Thống nhất đề cử Ban thường trực của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường gồm 09 người ( mỗi khối lớp 03 người ).
* Thống nhất mức thu kinh phí hoạt động năm học 2010-2011của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp từ đóng góp tự nguyện theo nghị quyết cuộc họp đầu năm học là 50.000 đồng / học sinh.
* Thống nhất kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là 70% tổng số thu.


Điều 2 . Giao cho Ban thường trực tổ chức họp để cử ra trưởng ban, các phó trưởng ban, các thành viên thường trực của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; xây dựng quy chế hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh của Trường PTTH Tân Hiệp năm học 2010-2011 để thực hiện.
Giao cho Ban thường trực phối hợp với Ban giám hiệu trường hoàn chỉnh chương trình hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh cả năm học trên cơ sở bổ sung ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị để triển khai cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp thực hiện.
Giao cho Ban thường trực phối hợp với Ban giám hiệu trường xây dựng kế hoạch, quản lý và sử dụng kinh phí huy động được đúng quy định sau khi thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Xây dựng quy chế sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường với các định mức cụ thể để triển khai thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội nghị toàn thể trưởng, phó ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp năm học 2010-2011 thống nhất thông qua ngày 05/09/2010./.

Nơi nhận : TRƯỞNG BAN
- Ban đại diện CMHS trường;
- Ban đại diện CMHS lớp;
- Ban Giám hiệu trường;
- Lưu: VT.
 
Gửi ý kiến