Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Nghị quyết Hội đồng trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Phùng
Ngày gửi: 20h:15' 13-09-2012
Dung lượng: 11.4 KB
Số lượt tải: 2830
Số lượt thích: 0 người
PGD&ĐT NGỌC HIỂN
TRƯỜNG TH1 VIÊN AN
Số  01/NQ-HĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
              Viên An, ngày 10 tháng 09 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2011 - 2015 
Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;
Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;
          Căn cứ vào Quyết định số 07/QĐ - UBND, huyện Ngọc Hiển ngày 04 tháng 01 năm 2011, về kiện toàn Hội đồng trường Tiểu học 1 xã Viên An, nhiệm kỳ 2011 - 2015;
          Hội đồng trường Tiểu học 1 xã Viên An, nhiệm kỳ 2011 - 2015.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất định hướng hoạt động của trường trong năm học 2011 – 2012 theo tờ trình của hiệu trưởng nhà trường. Trong đó tập trung vào ba vấn đề trọng tâm:
1.      Tổ chức tu sửa cơ sở vật chất (sân trường) để chuẩn bị khai giảng và kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Kinh phí một phần lấy từ quỹ học phí, một phần vận động từ các nguồn lực khác.
2.      Tổ chức các biện pháp nhằm nâng cao kết quả và chất lượng học tập của học sinh, đặc biệt là khối 5. Trong đó, thống nhất cho nhà trường tổ chức ôn, bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học.
3.      Tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường Tiểu học 1 xã Viên An vào ngày 20/11 năm 2013.
Điều 2. Hội đồng trường giao cho hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường vận động các nguồn lực trên tinh thần tự nguyện đối với việc sửa chữa; lấy ý kiến rộng rãi của giáo viên và học sinh để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định  đối với việc ôn tập và bồi dưỡng học sinh giỏi theo quy định của ngành; vận động các nguồn lực để tổ chức lễ kỉ niệm thành công ngày thành lập trường.
Điều 3. Các thành viên của hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết và có báo cáo với hội đồng trường trong phiên họp cuối năm học. Trong quá trình thực hiện nêu có vướng mắc giữa hiệu trưởng và hội đồng trường thì giải quyết theo điều lệ trường Tiểu học./.
 
Nơi nhận:
-      Như điều 3;
-      Lưu VT,
TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG Chủ tịch (đã kí)
 
Phó hiệu trưởng Trường TH1 Viên An Mai Văn Phùng


PGD&ĐT NGỌC HIỂN
TRƯỜNG TH1 VIÊN AN
Số  02/NQ-HĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
              Viên An, ngày 20 tháng 09 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC: 2011 - 2012 
Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;
Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;
          Căn cứ vào Quyết định số 07/QĐ - UBND, huyện Ngọc Hiển ngày 04 tháng 01 năm 2011, về kiện toàn Hội đồng trường Tiểu học 1 xã Viên An, nhiệm kỳ 2011 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 383/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hiển về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012;
Căn cứ công văn số 404/PGDĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hiển về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 đối với giáo dục tiểu học;
Căn cứ tình hình thực tế địa phương và đơn vị;
          Hội đồng trường Tiểu học 1 xã Viên An, năm học: 2011 - 2012.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất định hướng hoạt động của trường trong năm học 2011 – 2012 theo tờ trình của hiệu trưởng nhà trường. Trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm:
1. Nhiệm vụ chung:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓