Violet
Giaoan

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

 • (024) 62 930 536
 • 091 912 4899
 • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

Unit 1. My hobbies. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:31' 28-09-2022
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người

Unit 6: A VISIT TO A SCHOOL
Lesson 5: SKILLS 1
I. OBJECTIVES:
1. Knowledge:
By the end of the lesson, students can:
- Develop reading skill about a famous school.
- Develop speaking skill: Talking about one's school
2. Competence:
- Develop communication skills and creativity
- Be collaborative and supportive in pair work and teamwork
- Develop presentation skill
- Actively join in class activites
3. Attitude:
- Develop self-study skill.
II. TEACHING AIDS:
1. Teacher:
- Grade 7 textbook
- Smart TV/Pictures, posters
- Sachmem.vn
2. Students:
- Text books, notebooks, ….
III. PROCEDURES:
Activity 1: Warm up (5')
Goal
To attract students' attention to the lesson and lead in the lesson
To enhance students' skill of cooperating with team mates
Input
* Game: Who is faster?
Outcome
Possible answers:
1. School playground
2. School gym
3. Computer room
4. School library
5. Music room
6. Swimming pool
Procedure
- Teacher divides ss into 2 teams
- Members from each team take turn to the board to write the correct the school facilities under the poster
- The team with more correct answer will be the winner
- Students play the game in team mode
- Teacher confirm the answer and give feedback
- Teacher introduces the lesson
Activity 2: Teaching new words (5')
Goal
Students can know some vocabulary words related to the reading.
Input
* New words:
- found (v):
- well-known (adj):
- royal (adj):
- projector (n):
Outcome
* New words:
- found (v): thành lập
- well-known (adj): nổi tiếng
- royal (adj): thuộc về hoàng gia
- projector (n): máy chiếu
Procedure
- Teacher uses different techniques to teach vocabulary (situation, example, explaination, realia)
- Follow the steps of teaching vocabulary
- Repeat chorally and individually
- Read and understand the meaning of the words
- Copy all the words
* Checking vocab: < Matching>
(asks ss to match the words with these pictures)

Activity 3: Pre reading (5')
Goal
- Help students understand and activate their knowledge of the topic.
Input
Task 1: Look at the pictures and answer the questions (p66)
1. What can you see in the picture ?
2. What do you know about them?
Outcome
Ss' answer
Procedure
- Teacher asks sts to work in pairs, look at the pictures and answer the questions. Encourage them to focus on the details/ ideas of the photos (color of the buildings, locations, suroundings,……)
- Students answer the questions
- Teacher gives feedback
Activity 4: While reading (12')
Goal
To develop reading skill for specific information
Input
Task 2. Read the passage and answer questions:
(Qs in textbook)
Task 3. Read the passage again and complete the table. Then report it to the class
Outcome
Task 2
Answers:
1. It's in Hue
2. They were Nguyen Tat Thanh (HCM), Vo Nguyen Giap, Xuan Dieu
3. They were intelligient and hard-working
4. It has two English labs
Task 3.

Procedure
Task 2.Read the passage and answer questions:
- Teacher asks students to read the text again and answer the questions.
- Students answer the questions
- Teacher gives feedback
Task 3. Read the passage again and complete the table. Then report it to the class
- Teacher can set a longer time limit for student to read the text again, teacher asks student to look at the table to understand what information they have to find in the text
- Ss work in individuals to fill the table
- Ss compare with their partners
- Teacher gives feedback
Activity 5: Pre & While -speaking) (10')
Goal
To help student form the ideas for their speaking
Input
Task 4 :Work in pair. Answer the questions with the information in the table (p66)
Outcome

Procedure
- Teacher has ss read the intruction to identify how to do the task, then teacher asks student to look at the table to understand what information they are going to discuss
- Teacher models this activity with a student
- Teacher asks students to work in groups: discuss and give their ideas
Activity 6: Post-speaking(5')
Goal
To help student use what they practice to give a long talk about their school
Input

Outcome


Procedure
- Teacher calls some groups to present in front of the class.
- Teacher comments on their performance

* Homework (3')
Goal
Review the lesson and prepare for the next lesson.
Input
Review the lesson and prepare for the next lesson (Unit 6: skill 2)
Outcome
- Rewrite the question and answer 2 into notebooks
- Practice talking about your school
- The next lesson: Unit 6: skill 2
Procedure
- Teacher reminds Students to do homework and prepare the new lesson

* Evaluation: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
No_avatar

Cho em xin giáo án mâu này của học kỳ 2 với ạ. em cảm ơn 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓