Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tố chức lãnh thổ công nghiệp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: senh trang
Ngày gửi: 21h:38' 11-09-2017
Dung lượng: 22.7 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
Câu 1.Trong điều kiện hiện nay, điều kiện tự nhiên đóng vai trò như thế nào đối với sự phân bố ngành công nghiệp?
Quan trọng nhất.
Quan trọng thứ hai.
Không quan trọng.
Quan trọng thứ ba.
Câu 2. Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là
A. Nâng cao đời sống dân cư.
B. Cải thiện quản lí sản xuất.
C. Xố đói giảm nghèo.
D. Công nghiệp hố nông thôn.
Câu 3. Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp gồm
khu công nghiệp trọng điểm, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp, khu công nghiệp tập trung.
khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp, điểm công nghiệp.
trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp trọng điểm, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp.
điểm công nghiệp, khu công nghiệp trọng điểm, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp.
Câu 4. Ý nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp?
Đồng nhất với một điểm dân cư.
Gồm một đến hai xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên liệu.
Có xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất.
Không có mỗi liên hệ giữa các xí nghiệp.
Câu 5. Hình thức tổ chức lãnh thổ nào có các ngành phục vụ và bổ trở?
Điểm công nghiệp.
Trung tâm công nghiệp.
Khu công nghiệp.
Vùng công nghiệp.
Câu 6. Ý nào sau đây đúng với khu công nghiệp tập trung?
Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi.
Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp với khả năng hợp tác sản xuất cao.
Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hoa.
Có xí nghiệp bổ trợ và phục vụ sản xuất công nghiệp.
Câu 7. Đặc điểm cơ bản của trung tâm công nghiệp là
gắn với đô thị vừa và lớn có vị trí địa lí thuận lợi.
sản xuất các sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước vừa để xuất khẩu.
nằm gần nguồn nguyên – nhiên liệu công nghiệp hoặc vùng nguyên liệu nông sản.
gồm nhiều điểm công nghiệp và khu công nghiệp có nét tương đồng.
Câu 8. Đặc điểm cơ bản của vùng công nghiệp là
các điểm công nghiệp có mỗi liên hệ chặt chẽ về sản xuất.
vùng lãnh thổ rộng lớn.
có xí nghiệp nòng cốt hay hạt nhân.
nhiều xí nghiệp có mỗi liên hệ chặt chẽ.
Câu 9. Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC
PHÂN THEO NHÓM NGÀNH
Ngành
năm
Công nghiệp khai thác
Công nghiệp chế biến
Công nghiệp sản xuất

2000
15,7
78,7
5,6

2007
9,6
85,4
5

Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất cho bảng số liệu trên.
Cột.
Đường.
C. Tròn.
D. Miền.
Câu 10. Cho biểu đồ:
Dựa vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào là đúng nhất.
Giá trị sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng nhanh, đều.
Giá trị sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng nhưng không đáng kể.
Giá trị sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng nhanh, không ổn định.
Giá trị sản xuất công nghiệp có xu hướng giẳm nhẹ.
Câu 11. Tính chất hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp là do A. trình độ sản xuất.
B. đối tượng lao động.
C. máy móc, công nghiệp.
D. trình độ lao động .
Câu 12. công nghiệp hóa là
quá trình từng bước xây dựng một nước phát triển.
quá trình chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế tri thức.
quá trình đưa công nghiệp về nông thô.
đẩy mạnh phát triển công nghiệp tri thức.
Câu 13. Cách phân loại công nghiệp quan trọng và phổ biến nhất hiện nay là
công nghiệp cơ bản và công nghiệp chế biến.
công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.
công nghiệp truyền thống và công nghiệp hiện đại.
công nghiệp cơ bản và công nghiệp mũi nhọn.
Câu 14. Điểm công nghiệp được hiệu là
một đặc khu kinh tế.
một điểm điểm dân cư có một vài xí nghiệp công nghiệp.
một diện tích nhỏ dùng để xây dựng một xí nghiệp công nghiệp.
một lãnh thổ có điều kiện thuận lợi để xây dựng xí nghiệp công nghiệp.
Câu 15. Đặc điểm cơ bản của vùng công nghiệp là
có nhiều ngành công nghiệp kết hợp với nhau trong một đô thị vừa và lớn.
có quy mô từ vài chục điến vài trăm hecta với ranh giới rão ràng.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓