Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Một số đề HK2 Toán 6(mới)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Văn Tiep
Ngày gửi: 22h:07' 12-04-2009
Dung lượng: 345.5 KB
Số lượt tải: 217
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007-2008
(Thời gian 90 phút không kể thời gian phát đề)
I) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 10 có 4 phương án trả lời A,B,C,D trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chử cái đứng trước phương án đó.
Câu 1 Nếu x-2 = -5 thì x bằng
A. 3 B. -3 C. -7 D. 7
Câu 2 Kết quả của phép tính (-2)4 là:
A. -8 B. 8 C. 16 D. 16
Câu 3 Tổng  Bằng:
A.  B. C. D.
Câu 4 Biết . số x bằng:
A.  B. C. D.
Câu5 Biết của x là 45 thì số x là:
A . 15 B. 125 C . 135 D. 105
Câu 6 Kết kuận nào sau đây là không đúng?
A . Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800. ; B. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800
C . Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800 ; D. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 1800
Câu7 Hai góc phụ nhau.Trong đó có một góc bằng 350 số đo góc còn lại là.
A. 450 B. 550 C . 650 D. 1450
Câu8 Hình gồm các điểm cách đều điểm O một lhoảng 6cm là:
A.Hình tròn tâm O bán kính 6cm B. Đường tròn tâm O bán kính 3cm
C. Đường tròn tâm O bán kính 6cm D. Đường tròn tâm O bán kính 3cm
Câu9 Kết quả của phép tính 26-7(4-12) là:
A. -30 B.82 C.-152 D.7
Câu10 Nếu thì x bằng
A.3 B.2 C.42 D. Kết quả khác
II.PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm)
Câu1 a.Tính giá trị của biểu thức A=
b. Tìm x biết 
Câu2 Một lớp có 40 học sinh. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp.Số học sinh trung bình bằng  số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá
a.Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với học sinh cả lớp.
Câu3 Trên nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox.Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho ,
a.Hỏi trong ba tia Ox,Oy,Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại.
b.Tính số đo 
c.Hỏi tia Oz có là tia phân giác của góc  Hay không .Giải thích.
Đề kiểm tra học kì II
Năm học 2007 – 2008
Môn toán lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút
I – Phần trắc nghiệm: (3điểm)
Bài 1: (2 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nếu thì:
A. B. C. D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 2: Cho thì:
A. B. C. D.
Câu 3: Tỉ số phần trăm của 5 và 20 là:

A. B. C. 25% ; D. 0,25%

Câu 4: Cặp phân số không bằng nhau là:

A. B. C. D.


Câu 5: Tỉ lệ xích của bản đồ là
 
Gửi ý kiến