Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

modum 6 mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoathuytinh699
Ngày gửi: 08h:41' 31-03-2018
Dung lượng: 325.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
TÀO THỊ HỒNG VÂN
/

B

MODULE MN 6
6
1

\
\ßCHĂM SÓC TRÉ MẨM NON
A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Tre tù 0 đến 6 tuổi, tre lớn và phát triển nhanh hơn bất ld thời điểm nào khác. Sụ phát triển cửa tre ờ giai đoạn này tổt hay không phụ thuộc vào rát nhìẺu yếu tổ, trong đó, vấn đẺ tổ chúc bữa ăn cho tre, tổ chúc giấc ngủ, dâm bảo vệ sinh và cách tổ chúc chăm sóc tre om cũng như phỏng tránh tai nạn cho tre giữ vai trò vô cùng quan trọng.
TIEU
Sau khi học song module, học vĩÊn củng cổ được những kiến thúc đã được đào tạo về chăm sóc tre em (dinh dưỡng chăm sóc vệ sinh, 5ÚC khỏe, phòng tránh các tai nạn thưởng Ễặp).
Giúp học vĩÊn thục hành tổt công tác tổ chúc chăm sóc tre.
Học vĩÊn có thái độ đứng trong việc tổ chúc ăn cho tre mầm non để vận dụng vào thục tìỄn chăm sóc- giáo dục tre.


Nội dung 1
TỐ CHỨC ĂN CHO TRẺ MĂM NON
GIỚI THIỆU
TỔ chúc ăn cho tre mầm non là một yỀu cầu giáo vĩÊn mầm non cần nắm vững nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và 5ÚC khoe cho tre.
Ngoài yÊu cầu hiểu biết về dinh dưỡng đổi với tre em mầm non, giáo vĩÊn còn cần biết cách tổ chúc ăn cho tre theo tùng độ tuổi. Trê ăn uổng như thế nào thì đủ chát, như thế nào thì thiếu chất gây suy dinh dưỡng, như thế nào thì thùa cân béo phì, như thế nào thì không bị ngộ độc thúc ăn... Những kiến thúc này` luôn đồng hành vòi mãi nguửi chứng ta trong cuộc sổng. Nó không chỉ giúp ích cho nghỂ nghiệp của giáo vĩÊn mầm non mà còn giúp ích cho mỗi cá nhân cũng như gia đình chứng ta trong tổ chúc ăn uổng hợp lí, dâm bảo vệ sinh, dinh dưỡng.
MỤC TIÊU
Giúp học vĩÊn củng cổ lại những kiến thúc đã được đào tạo VẺ dinh dưỡng trê em.
Giúp học vĩÊn thục hành tổt công tác tổ chúc ăn cho tre mầm non.
Học vĩÊn có thái độ đứng trong việc tổ chúc ăn cho tre mầm non để vận dụng vào thục tiỄn chăm sóc giáo dục tre.
HOẠT ĐỘNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu về khẩu phần ăn và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ mầm non
Mi rem vụ
Bạn hãy nêu khẩu phần ăn và nhu cầu dinh dưỡng cửa tre mầm non.
Thổngtìn phản hẳì
Khẩu phần ăn của tìiẻ mầm non\
Chứng ta biết rằng tre em là cơ thể đang lớn và dang phát triển. Sụ phân chia các giai đoạn lứa tuổi giúp chứng ta hiểu VẺ đặc điểm cửa tre để nuôi dưỡng và chăm sóc tre phù hợp và tổt nhất.
Ăn uổng là cơ sờ của 5ÚC khoe, ăn uổng đứng yÊu cầu dinh duõng thi thể lục và tri tuệ mod phát triển, trê mod khoe mạnh đáp úng dược nhu cầu lớn và phát triển. Dinh dưỡng thiếu không đáp úng đú sẽ gây cho tre bị thiếu dinh dưỡng, chậm phát triển thể lục và trí tuệ, ảnh hường đến cuộc sổng hiện tại và tương lai cửa tre.
Dinh dưỡng hợp lí là một yÊu cầu bất buộc đổi vòi tre, nếu khẩu phần dinh dưỡng không hợp lí sẽ dẩn đến nhiẺu bệnh tật cho tre.
Khẫu phần ăn ỉà tiêu chuẫn ăn của mật ngỉỉờĩ- trong mật ngĩh` để đảm bảo nhu cầu vẻ năng Ỉiỉọng và cảc chấtảmh ảưõrigcằn íhiếtcho co thể. Khẩu phần ăn cân đối và hợp lí cần dâm bảo đủ ba điều kiện sau:
Đảm bảo cung cáp đú năng lượng theo nhu cầu cơ thể.
Các chất dinh dưỡng đám bảo tỉ lệ cân đổi và hợp lí.
Đảm bảo cung cáp đầy đủ các chất dinh dưỡng theo nhu cầu cửa cơ thể.
Nhu cầu dmh ảuõngcủa trẻ mầm non theo tímgđộ tuổi:
Theo Viện Dinh dưỡng Ọuổc gia, nhu cầu nâng luợng hằng ngày cửa tre theo độ tuổi như sau:
- Nhu cầu VẺ nàng lượng của tre:
Lứa tuổi
Nhu cầu theo cân nâng (Calo/kg/ ngày)
Nhu cầu đỂ nghị của Viện Dinh duõng (Calo/trẺ/ ngày)
Nhu cầu cần đáp ứng của trưùng mầm non (Calo/trẺ/ ngày)

(1)
(2)
(3)
(4)

1 tuổi
100- 115
1.000
700

1-3 tuổi
100
1.300
800-900

4-6 tuổi
90
1.600
1.000- 1.100


Ở bảng trÊn, cột (1) ]à tuổi cửa trê; cột (2) và (3) là nhu cầu nàng luợng một ngày cửa tre tính theo kg trọng lương cơ thể và theo 3 độ tuổi. Cột 4 là nhu cầu nàng lượng mà truững mầm non cần đáp úng cho
 
Gửi ý kiến