Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

modum 4 mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoathuytinh699
Ngày gửi: 08h:41' 31-03-2018
Dung lượng: 667.0 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
NGUYỄN VĂN LUỸ - LÊ MỸ DUNG
/
M


MODULE MN 4
4
1

\
MĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC, NHŨNG MỤC HÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỌI ở TRỄ MÂM NON VÊ NHẬN THÚC
A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Giáo dục mầm non là giai đoạn đầu cửa quá trình giáo dục, giáo vĩÊn mầm non có vị trí quan trọng trong việc đặt nẺn mủng nhân cách cửa con người, lầm tìẺn đẺ cho sụ phát triển lâu dài sau này. Giáo vĩÊn mầm non là người góp phần quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non.
Sụ hiểu biết những đặc điểm phát triển nhận thúc ờ tre mầm non giúp nhà giáo dục có phương pháp giáo dục hiệu quả cho tùng lứa tuổi nhát định và hơn nữa cho tùng em trên cơ sờ vận dung những hiểu biết này vào việc chăm sóc, giáo dục tre.
Đổi vòi giáo vĩÊn mầm non, để có nghiẾp vụ sư phạm tốt, mỗi người cần nắm vững khoa học tâm lí nhằm làm chủ quá trình học tập và rèn luyện để trờ thành nguửi giáo vĩÊn có tay nghỂ vững vàng.
Sau khi kết thúc đọrt hoạt động tập huấn module, học vĩÊn đạt được những vấn đẺ sau:
VỀ NHẬN THỨC
Học viÊn PHẢT BlỂU được đặc điểm phát triển nhận thúc ờ trê mầm non, làm cơ sờ để chãmsòc và giáo dục tre một cách phù hợp.
Học vĩÊn PHÂN TÍCH được những đặc điểm mang tính quy luật vỂ sụ chuyển đoạn trong tiến trình phát triển cửa tre tù lọt lòng đến 6 tuổi.
Học vĩÊn XẮC ĐỊNH đuợc mục tìÊu phát triển nhận thúc ờ tre mầm non.
VỀ KĨ NĂNG
Học viÊn SỬ DỤNG đuợc một sổ phương pháp, kỉ thuật đơn giản, ÚNG DỤNG vào việc chăm sóc và giáo dục phù hợp vòi đặc điểm phát triển nhận thúc của tre mầm non.
Bước đằu TỤ ĐUA RA đuợc các cách thúc riÊng, phù hợp để chăm sóc và giáo dục tre mầm non ờ múc độ nhẩt định.
VỀ THÁI ĐỘ
Học viÊn có thái độ KHẮCH QUAN, KHOA HỌC, THẬN TRỌNG trong việc chăm sóc và giáo dục tre mầm non.


Hoạt động 1: Xác định đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ trong năm đầu (từ lọt lòng đến 15 tháng)
MỤC TIÊU
Xác định được đặc điểm phát triển nhận thúc ờ tre trong năm đầu (từ lọt lòng đến 15 tháng).
LĩÊn hệ đuợc với thục tiỄn chăm sóc và giáo dục tre ờ lứa tuổi này.
THÔNG TIN cơ BÀN
a. Vẻ nhận thức cảm tmh
Tre sơ sinh chua có tri giác, trê chưa tiếp nhận nõ ràng kích thích tù bên ngoài. Trong tuần íỂu ờ tre mơi nảy sinh cảm giác, được biểu hiện ờ những phản úng vận động cửa trê - là những phản sạ định huỏng. HỂt tuần đầu, trê bất đầu cỏ những phản úng phân định, cho đến tuần thú sáu, tre có thể cám nhận đuợc một sổ kích thích tù môi tru ỏng bÊn ngoài, đặc biệt tre sớm nhận ra mặt người, đây là một đặc điểm quan trọng của trê sơ sinh, biểu hiện nhu cằu VẺ ấn tượng bÊn ngoài của tre. Chính nhu cầu này là cơ 5 ờ cho những nhu cầu khác cửa tre như nhu cầu giao tiếp, nhu cầu nhận thúc...
Qua tháng thú hai, cám giác tù mất mod bất đầu đóng vai trỏ quan trong, tre thưởng nhìn mất mẹ lúc bú. ĐỂn tháng thú ba, tre nhận ra một hình tổng thể 3 chĩẺu, sụ xuát hiện cảm giác tù ỉa giủp cho định hướng vào môi trưởng, ờ thời ld này, vai trò cửa môi miệng vẫn là chú yếu.
Từ tháng thú ba ờ trê xuát hiện sụ phân tích và tổng hợp phúc hợp các kích thích phúc tạp, tre bất đầu tri giác sụ vật- những cái có ý nghĩa hơn cả đổi với cuộc sổng cửa trê, trước hết là người mẹ, sau đỏ là các đồ vật khác. Trê bất đầu dùng hai tay để sở mủ đồ vật. Hai bàn tay tạo ra những ấn tượng xức giác về đồ vật giủp cho trê biết được vài đặc tính đơn gian của chứng. ĐỂn tháng thú tư trê bất đầu nắm lây đồ vật. NhiẺu khi tre
nắm chắc trong tay một đồ vật lâu, nhưng vẫn chua làm chú hoàn toàn hành động nắm. càng về cuổi năm động tác nắm càng chính sác hơn.
Từ tháng 10 - 11 xuất hiện tri giác nhìn hình dạng và độ lớn, thể hiện sau khi nhìn đồ vật định láy, tre đặt bàn tay phù hợp với thuộc tính cửa đổi tượng.
Sụ nhận biết được hình thành qua một quá trình kéo dài từ sơ sinh đến 1S tháng vòi 6 giai đoạn:
Hai giai đoạn đầu là phản xạụ nồi một sổ vận động được lặp lại thành quen thuộc (chú yếu ờ trê sơ sinh và íỂu tuổi hài nhĩ).
Giai đoạn 3: xuát hiện phản úng quay vỏng, một vận động
 
Gửi ý kiến