Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

modum 3 mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoathuytinh699
Ngày gửi: 08h:40' 31-03-2018
Dung lượng: 329.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
NGUYỄN THỊ MINH THÀOĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN
NGÔN ngũ; những mục HÊU
VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỌI ỞTRẺMẨMNON VÊ NGÔN NGỮ D A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Phát triển ngôn ngũ cho tre là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhẩt ờ truững mầm non. Hoạt động này không những nhằm giúp tre hình thành và phát triển các nàng lục ngôn ngũ như nghe, mói, tìẺn đọc và tìẺn viết, mà còn giúp tre phát triển khả nàng tư duy, nhận thúc, tình cám... Đó là chiếc cầu nổi giúp trê buỏc vào thế giói lung linh, huyẺn ảo, rục rỡ sấc màu cửa xã hội loài nguửi. vi vậy, tre nói năng mạch lạc, được làm quen vơi chữ viết tiếng Việt, được chuẩn bị sẵn sàng để bước vào lớp Một là yÊu cầu trọng tâm của phát triển ngôn ngũ cho trê ờ truững mầm 11011.
Sụ phát triển ngôn ngũ cửa tre có những đặc điểm khác nhau tùy thuộc vào tùng gãi đoạn tuổi cửa tre. Việc nắm vũng những đặc điểm này sẽ giúp cho người giáo vĩÊn có được những kiến thúc và kỉ nàng tổt nhẩt trong quá trình hỗ trợ tre phát triển ngôn ngũ, đặt ra những phương pháp phù hợp, linh hoạt để đạt được những mục tìÊu cho giai đoạn nẺn móng này.
® B. MỤC TIÊU
VẼ NHẬN THỨC
Nắm được những kiến thúc cơ bản về đặc điểm phát triển ngôn ngũ cửa tre mầm non.
Xác định được những mục tìÊu và kết quả mong đợi ờ tre mầm non VẺ ngôn ngũ.
VẼ KĨ NĂNG
Vận dung những hiểu biết về đặc điểm phát triển ngôn ngũ của trê mầm non vào công tác giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non mói.
VẼ THÁI ĐỘ
Tôn trọng những đặc điểm riêng về sụ phát triển ngôn ngũ của tre em trong quá trình giáo dục. chủ động nắm vững các đặc điểm, mục tìÊu và kết quả mong đợi ờ tre mầm non về ngôn ngũ để tổ chúc hoạt động giáo dục phù hợp với độ tuổi và có hiệu quả cao trong quá trình chăm sóc, giáo dục tre.
THÔNG TIN NGUỒN
Giai đoạn tù 0 đến 3 tuổi là giai đoạn phát triển ngôn ngũ đặc biệt cửa tre. Giai đoạn này có những đặc điểm rẩt riÊng biệt, không bao giở lặp lại ờ bất ld một giai đoạn nào khác và cũng có ảnh huòng lất lớn tới toàn bộ sụ phát triển ngôn ngũ lâu dài về sau. Nắm chác các đặc điểm phát triển ngôn ngũ cửa tre sẽ giúp cho cô giáo chủ động và tự tin trong quá trình chăm sóc và giúp đỡ trê phát triển ngôn ngũ một cách bình thưởng, đặc biệt là những tre có khó khăn hay hoi chậm trong lĩnh vục này.
[> c. NỘI DUNG
CẮC NỘI DUNG CỦA MODULE
TT
Nội dung
Thòi gian, tiết họcTự học
Tập trung

1
Phân tích đặc điểm phát triển ngôn ngũ cửa tre 0 - 3 tuổi
2
2

2
Phân tích đặc điểm phát triển ngôn ngũ cửa tre 3-6tuổi
2
2

3
Tìm hiểu những mục tìÊu phát triển ngôn ngũ ờ tre mầm non
3
1

4
Xác định kết quả mong đợi VẺ phát triển ngôn ngũ ờ tre mầm non
2
1


Nội dung 1
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGỒN NGỮ CỦA TRẺ 0-3 TUỔI
Hoạt động 1. Phân tích đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trế 0 - 1,5 tuổi
Học vĩÊn đọc tài liệu vàsuy nghĩ, thảo luận:
Phân tích những đặc điểm ngôn ngũ của tre giai đoạn tù 0 - 1,5 tuổi.
Giai đoạn 0-5 tháng tuổi:
Giai đoạn 6-12 tháng tuổi:
Giai đoạn 12 - 1S tháng tuổi:
THÔNG TIN PHÀN HỔI
Đổi chiếu những điẺu anh (chị) vùa viết ra vòi những thông tin dưới đây:
Giai đoạn từ 0-5 tháng tuổi còn gọi là giai đoạn tìẺn ngôn ngũ cửa tre. NghìÊn cứu cho thẩy tù trong bào thai tre đã có những phản úng vòi âm thanh, đến khi sinh ra trê dỄ dàng cám nhận được tiếng nói dịu dàng, ứiâii thuộc cửa mẹ, nÊn khi đang khóc nghe tiếng mẹ vỗ VẺ, nụng nịu tre có thể nín khoe ngay. Tre cũng có phản úng nõ rệt với các nguồn âm thanh. Khi nghe những âm điệu du dương cửa các bài hài hát ru, tiếng chim hót hoặc những bản nhac tre thưởng có biểu hiện thích thu và lắng nghe. Còn khi thây những âm thanh mạnh, gất gao trê giật mình, sợ hãi, nhìẺu truửng hợp các em khỏe thét lÊn. Khoảng 3 tháng tuổi trê đã hỏng, “nói" chuyện; phát âm những chuỗi âm thanh lìÊn tục, không rõ làng. Khi đó, tre rát hào húng, lĩnh động, mất nhìn vào mặt và miệng nguửi nói chuyện voi mình chân tay khua khoáng liên hồi. Miệng tre dẩu ra như miệng chim, nhìẺu khi chuỗi
 
Gửi ý kiến