Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

modum 2 mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoathuytinh699
Ngày gửi: 08h:40' 31-03-2018
Dung lượng: 429.5 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
NGUYỄN THỊ THU HÀ
/MODULE MN 2
2


\
mmDẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, Kĩ NẶNG XÃ HỘI, MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG DỢIỞTRÉ MẨM NON VỂTMH CẢM, Kĩ NĂNG XÃ HỘI
Giáo dục mầm non luôn hướng tới mục tìÊu giáo dục toàn diện cho trê, chuẩn bị những nàng lục, phẩm chất và các kỉ nàng sổng cần thiết... cho tre vào học lớp 1. Giáo dục phát triển tình cám và kĩ nàng xã hội cho tre mầm non đã và dang là một nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác giáo dục mầm non. Thục hiện tổt nhiệm vụ này sẽ giúp tre tụ tin, sổng có trách nhiệm và tham gia tổt hơn vào các hoạt động xã hội.
Đặc điểm tình cám cửa trê em khá phong phú và phát triển theo tùng giai đoạn lứa tuổi, càng lớn, tình cám của tre càng ổn định và có cẩu trúc tâm lí rõ ràng hơn. YỂu tổ tình cảm chi phối khá lơn vào các hành vĩ cửa tre. Do vậy nắm đuợc đặc điểm phát triển tình cám cửa tre mầm non là điẺu kiện cần tìiĩết để giáo viên cũng như phụ huynh có thể hiểu và giúp đỡ tổt hơn cho tre trong quá trình các cháu đang phát triển và hoàn thiện nhân cách.
Các kỉ nàng xã hội là những cách úng xú, giải quyết các vấn đẺ sảy ra trong cuộc sổng xã hội hằng ngày. Kĩ nàng xã hội chịu sụ kiểm soát cửa các chuẩn mục xã hội nhưng chứng lại mang đặc điểm cá nhân. Những tác động giáo dục từ sớm sẽ mang lại hiệu quả cao và tránh bớt những sai phạm cửa quá trình tự mò mẫm, giúp cho cá nhân sòm định hình cách 5 ổng và đáp úng tổt hơn với các y Êu cầu, chuẩn mục xã hội.
Module này giúp làm nõ các đặc điểm phát triển về tình cám và các kỉ nàng xã hội cửa trê mầm non đồng thời nêu lÊn các mục tìÊu và kết quả cụ thể cần đạt được ờ từng giai đoạn lứa tuổi. Module huỏng tới việc hỗ trợ cho những người chăm sóc, giáo dục tre mầm non cơ sờ để triển khai các hoạt động giáo dục phát triển tình cảm và kỉ nàng >a hội cho tre một cách hiệu quả.
TIEU
Nguửi học nắm dược các kiến thúc cơ bản về đặc điểm phát triển tình cảm và các kỉ nàng xã hội cửa tre mầm non.
Nguửi học sác định được mục tìÊu về phát triển tình cảm và kỉ nàng xã hội cho tre mầm non ờ tùng giai đoạn lứa tuổi.
Nguửi họ c 3ấc định đuợc nội dung và phuơng pháp giáo dục tình cảm và kỉ năng xã hội cho tre mầm non ờ tùng giai đoạn lứa tuổi.
Nguửi họ c vận đụng tổ chúc thục hiện giáo dục phát triển tình cảm và kỉ nàng xã hội cho tre.


c. NỌI DUNG
Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm, xác định các mục tiêu vẽ phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội của trẻ mầm non
MụctiÈu
Giúp ngu ỏi học biết cách sây dụng khái niệm, nắm được khái niệm “tình cảm", “kỉ nàng xã hội" và những biểu hiện của tình cám và kỉ nàng xã hội trong thục tế.
Nấm được đặc điểm phát triển tình cám và kỉ nàng xã hội cửa tùng độ tuổi MN, từ đó sác định mục tìÊu phát triển.
Cách thực hiện
Làm rõ cácìđiáiniận
Cách giúp học vĩÊn sây dụng khái niệm
Các biểu hiện cửa tình cám trong thục tế
Một sổ cách định nghĩa VẺ “tình cảm"Khái niệm “tình cảm"
Sau khi thục hiện theo sơ đồ trÊn, học vĩÊn đọc các thông tin sau: a. lình cảm
Tinh cám là những thái độ thể hiện sụ rung cám của con người đổi với những sụ vật, hiện tượng có lìÊn quan tỏi nhu cầu và động cơ của họ. Tinh cám bao giở cũng gắn vòi một đổi tượng cụ thể.
Trong thục tế, đời sổng mỗi cá nhân đều có thể tliẩy rẩt nhìẺu biểu hiện khác nhau cửa tình cám con nguửi. ví như khi chứng ta đi xa và thấy nhủ tha thiết ngôi nhà và những nguửi thân yêu cửa mình hoặc khi nghe tin dữ sảy đến với một người bạn, chúng ta tliẩy lo lắng, xót sa... Đó đẺu là những biểu hiện chân thục cửa tình cám.
Cảm xúc là sụ thể hiện của tình cám trong những hoàn cánh nhát định. Ví dụ, khi nghe tin quân ta chiến thắng và tìÊu diệt được rát nhìẺu quân của địch, chứng ta có cám xúc vui sướng hân hoan và hả hê trước những thất bại thảm hại của quân thù. Bời ờ đây có hai thú tình cám chú đạo, đó là tình yÊu quÊ hương đẩt nước và sụ câm ghét những ke xâm lược phi nghía.
Tình cám được chia thảnh tình cám cáp cao và tình cám cáp tháp:
Tình cám cáp tháp lĩÊn quan tới sụ thoả mãn hay
Gửi ý kiến