Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MODULE TH 14 Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nhựt
Ngày gửi: 17h:45' 22-02-2017
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 3338
Số lượt thích: 0 người
TH 14
Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

1. Xác định mục tiêu bài học: Nhận thức rõ việc thiết kế kế hoạch bài học cụ thể theo hướng dạy học tích cực. Biết phân tích, đánh giá được một số kế hoạch bài học đã thiết kế và đề xuất cách điều chỉnh.
- Về mục tiêu của bài học đã nêu những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng mà học sinh cần đạt được sau bài học. Cách viết mục tiêu sao cho có thể lượng hóa, kiểm tra và đánh giá được những kiến thức, kĩ năng mà học sinh thu nhận được.
- Về đồ dùng dạy học; Đồ dùng dạy học phải phong phú, liệt kê tất cả đồ dùng dạy học cần phải có để tổ chức tiết dạy. Cần phải quan tâm đến đồ dùng của cả giáo viên và học sinh.
- Các hoạt động dạy học: Bài học được chia thành các hoạt động chủ yếu, được sắp xếp theo thứ tự logic hợp lý. Các hoạt động được thiết kế theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Giáo viên không áp đặt, không thông báo kiến thức sẵn có mà hướng dẫn học sinh tự tìm tòi, phát hiện, chủ động tự chiếm lĩnh kiến thức. Học sinh được tích cực chủ động hứng thú do có cơ hội bày tỏ, chia sẻ, có cơ hội thực hành vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống có nhiều cơ hội để độc lập suy nghĩ, bày tỏ ý kiến riêng khi làm việc cá nhân và có cơ hội phát triển năng lực hợp tác khi làm việc theo nhóm...
2. Thực hành thiết kế kế hoạch bài học cho bài hình thành kiến thức mới theo hướng dạy học tích cực

Các hoạt động
Hoạt động cụ thể

Hoạt động 1:
A.Mục tiêu: .........
B.Phương pháp: ......
C.Đồ dùng dạy học: ..

Hoạt động (nhóm đôi, cả lớp, cá nhân…)
+ Giao việc: .....................
+ Thảo luận (thực hiện theo yêu cầu):
+ Trình bày:
+ Lớp (nhóm) góp ý, nhận xét, bổ sung.
+ GV kết luận: ...................

Hoạt động 2:
A.Mục tiêu: .........
B.Phương pháp: ......
C.Đồ dùng dạy học: ..

Hoạt động (nhóm đôi, cả lớp, cá nhân…)
+ Giao việc: ......................
+ Thảo luận (thực hiện theo yêu cầu):
+ Trình bày:
+ Cả lớp (nhóm)góp ý, nhận xét, bổ sung.
+ GV kết luận: .........................


3. Đánh giá kế hoạch bài học
- Khi thiết kế một kế hoạch bài học cho bài hình thành kiến thức mới theo hướng dạy học tích cực cần căn cứ vào yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. chương trình và SGK đã phần nào tạo điều kiện để giáo viên và học sinh thực hiện phương pháp tích cực hóa hoạt động của học sinh, trong đó giáo viên đóng vai trò người tổ chức để dẫn dắt học sinh quan sát, tìm tòi, thu nhận kiến thức và hình thành kĩ năng. Giáo viên căn cứ vào trình độ học sinh trong lớp, điều kiện lớp học để xây dựng kế hoạch bài học. Các hoạt động trong bài cần được thiết kế theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, trong đó học sinh chủ động tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, giáo viên là người tổ chức hướng dẫn. quá trình tự tìm tòi, khám phá kiến thức sẽ giúp học sinh rèn luyện tính chủ động, sáng tạo trong học tập.
- Trong quá trình hướng dẫn học sinh tự tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức mới cần lưu ý:
+ Cách gợi mở, nêu vấn đề để thu hút sự chú ý của học sinh.
+ Cách củng cố kiến thức cũ, huy động vốn sống để học sinh tự giải quyết vấn đề.
+ Tổ chức, hướng dẫn học sinh độc lập suy nghĩ, thảo luận có hiệu quả.
+ Quan sát, theo dõi quá trình học sinh tự tìm tòi, khám phá, chú ý đến những dấu hiệu nhận biết học sinh có thực sự tìm tòi khám phá hay không.
+ Động viên khuyến khích học sinh kiên trì, vượt khó khăn, tích cực học tập.
+ Sử dụng thiết bị dạy học một cách hợp lí, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.
+ Lưu ý đến những khó khăn thường gặp của học sinh và tìm cách khắc phục. 
Gửi ý kiến