Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Module BDTX TH25_Việt

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Nam Việt
Ngày gửi: 20h:30' 07-03-2017
Dung lượng: 205.3 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người

PHÓ ĐỨC HOA - NGUYÊN HUYỄN TRANG
MODULE TH 25

KĨ THUẬT KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC 
vấn đẺ đánh giá tri thúc được xem như là một phần không thể thiếu trong quá trình dạy họ c. Đánh giá giúp cho nhà sư phạm thu được những tín hiệu ngược từ phía người học, nắm được thục trạng kết quả học tập, phát hiện ra nguyÊn nhân cúa thục trạng này, tù đó có phương pháp điẺu chỉnh hoạt động học và hoạt động dạy cho phù hợp.
Việc đánh giá tri thúc được tiến hành một cách công bằng và khách quan sẽ đem lại những tác động tích cục cho mọi nẺn giáo dục. Thông qua việc kiểm tra, đánh giá, người học có cơ hội củng cổ những kiến thúc đã học, hoàn thiện các kỉ nàng, kỉ xảo và phát triển nàng lục cúa bản thân, đồng thời có căn cú, cơ sờ để tụ điẺu chỉnh phương pháp học tập cúa mình. Không những thế, thục hiện tổt việc kiểm tra, đánh giá sẽ tạo ra động lục học tập cho người học; củng cổ lòng kiÊn định, niẺm tin vào nàng lục cúa bản thân, đồng thời hình thành cho nguửi học nàng lục tụ đánh giá - một trong những nàng lục rất cần thiết cúa người công dân hiện dại.
Như vậy, để thục hiện yÊu cầu nắm vững tri thúc môn học, đòi hỏi người dạy và người học phải biết đánh giá và tự đánh giá. Đánh giá và tự đánh giá giúp cho giáo viÊn (GV) điẺu khiển và điẺu chỉnh hoạt động dạy học; còn HS tụ điẺu khiển, điẺu chỉnh hoạt động học cúa bản thân. Qua đó đạt được mục tìÊu dạy học đề ra đồng thời từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Trong module này, chúng tôi mongmuổn cung cấp cho GV tiểu học các kỉ thuật bổ trợ công tác đánh giá kết quả học tập, bao gồm; kỉ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thục hành và các biện pháp rèn kỉ năng tụ đánh giá cho HS.

TIEU
Kiến thức
Trình bày khái niệm và cách thúc tiến hành của kỉ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thục hành.
Xác định các biện pháp rèn kỉ nàng đánh giá.
Kĩ năng
Vận dụng được những kỉ thuật đánh giá để thục hành sú dụng trong hoạt động đánh giá kết quả học tập cửa HS.
Thái độ
có thái độ tích cục trong việc sú dung các kỉ thuật bổ trợ trong đánh giá phù hợp vòi tùng đổi tượng HS.

c. NỘI DUNG
Nội dung 1
KĨ THUẬT QUAN SẢT TRONG ĐẮNH GIẮ GIẦO DỤC
Hoạt động 1: Phân tích khái niệm quan sát và các kiểu quan sát trong đánh giá giáo dục
Thông tin
ĩ.ĩ. Kháiniệm quan sát
Quan sát là một phương pháp định tính quan trọng trong quá trình danh giá giáo dục, cung cáp thông tin hỗ trợ cho phuơng pháp danh giá định luông bằng các bài kiểm tra.
Thông qua quá trình tri giác và ghi chép lại các yếu tổ liÊn quan đến hoạt động học tập, GV có thể thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho việc danh giá kết quả học tập của HS.
1.2. Cáckiầi quan sát
Có hai kiểu quan sát:
Quan sát quả tĩình: Là theo dõi hoặc lắng nghe trong khi HS dang thục hiện các hoạt động học tập. Quan sát quá trình sẽ cho GV biết được cách cư xú, phản úng cúa HS khi giai quyết các nhiệm vụ học tập; cách các em học cá nhân hay tổ chúc nhóm, biết các em dang lầm gì, gặp nhũng khỏ khăn nào trong học tập.
Quan sát sán phẫm: Là xem xét, đánh giá sản phần cúa HS sau hoạt động. Khi nhận xét sản phẩm, cần dựa trên các tìÊu chí cụ thể.
Nhiệm vụ
Nhiêm vụ li NghiÊn cứu tài liệu và trình bày VẺ khái niệm quan sát. Nhiêm vụ 2: Phân lóp thành 4 nhóm. Nhóm (1), (2) phân loại quan sát trong đánh giá giáo dục; nhỏm (3), (4) phân tích ưu, nhuọc điểm cửa phuơng pháp quan sát.
Nhiêm vụ 3: Tất cả 4 nhóm (cả lủp) trình bày sụ hiểu biết cửa mình VẺ nhũng mục tiêu có thể đánh giá bằng phuơng pháp quan sát trong dạy học tiểu học.
Đánh giá hoạt động 1
Bài tập li Trình bày khái niệm quan sát. Uu, nhuọc điểm của phuơng pháp quan sát.
Bài tập 2: Phân loại quan sát trong đánh giá giáo dục. cho ví dụ minh hoạ vòi tùng loại quan sát.
Bổi tập 3: Có ý kiến cho rằng, trong quá trình danh giá, chỉ cần quan sát sán phần sau hoạt dộng là cồ thể đánh giá đuoc năng lục học tập của HS. Quan điểm cúa anh/chị VẺ vấnđẺ này nhu thế nào?
Bổi tập 4i Theo anh/chị, những mục tiêu nào
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓