Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Module BDTX TH09_Việt

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Nam Việt
Ngày gửi: 16h:14' 07-03-2017
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
BUI PHƯƠNG NGA
HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Dj A. GIỚI THIỆU TỐNG QUAN
Học sinh tiểu học là những người đang ờ trong giai đoạn liên tục phát triển và thay đổi vỂ thể chẩt, tâm lí và quan hệ xã hội trong sụ tương tác vói thế giói ngày càng đa dạng, vói những cơ hội mờ rộng nhưng cũng đầy rúì ro, cám dỗ. Ngoài nhu cầu học tập vãn hoá, tiếp thu nhũng kiến thúc khoa học, học sinh tiểu học cũng có nhu cầu chăm sóc vỂ mặt tâm lí, đuợc trang bị nhũng kĩ năng sổng để sổng an toàn, biết khác phục nhũng khó khăn trong học tập và cuộc sổng. Việc chăm sóc súc khoe tĩnh thần một cách toàn diện cho học sinh ngay tù cáp Tiểu học bên cạnh việc trang bị kiến thúc là yêu cầu hàng đằu đổi vói gia dinh, nhà truởng và xã hội.
Thục tế trong các nhà truởng Việt Nam hiện nay là chua có một đội ngũ các nhà tư vấn vỂ tâm lí- xã hội cho học sinh. Bời vậy, cùng vói tác động cúa chính sách giáo dục, chuông trình giáo dục, cơ sờ vật chất cúa nhà truởng thì chất luợng giáo dục phụ thuộc phần lớn vào trình độ chuyên môn, trình độ nghiệp vụ su phạm và năng lục trợ giúp, tư vấn tâm lí cho học sinh cúa giáo viên. Trong nhũng năm vùa qua hệ thổng các truởng su phạm đao tạo giáo viên các cáp chua đáp úng đuợc yêu cầu tư vấn tâm lí cho học sinh. Tài liệu này nhằm huống dẫn, hỗ trợ giáo viên tiểu học tụ bồi duỡng để tiếp cận vói công tác tư vấn học sinh tiểu học. Đây là một trong nhũng nội dung cần thiết đã đuợc Bộ Giáo dục và Đào tạo khang định trong công tác bồi duỡng thuởng xuyên, phát triển nghề nghiệp cúa các giáo viên tiểu học.
Module “Tu vấn cho học sinh tiểu học" là một module tụhọc có huống dẫn. Các nội dung học tập đuợc thiết kế theo một cấu trúc thổng nhẩt để người học dế dàng tiếp cận. Các hoạt động trong tùng vấn đỂ dẫn dất ngu ỏi học đi tù nhũng kinh nghiệm đã có đến tiếp thu nhũng cái mòi bằng cách tụ nghiên cứu các thông tin đuợc cung cáp trong phần Phụ lục và trao đổi, thảo luận vói đồng nghiệp. Nhũng câu hỏi, bài tập và thông tin phán hồi đuợc cung cẩp xuyên suổt trong tài liệu nhằm giúp người học tự nhận thấy nhũng tiến bộ cúa mình trong quá trình bồi duỡng tliuỏng xuyên. Nhũng bài tập phát triển kĩ năng giúp ngu ỏi học áp dụng nhũng điỂu dã học vào thục tế công tác tư vấn cho học sinh tiểu học cũng nhu công tác chủ nhiệm.
B. MỤC TIÊU TÀI LIỆU
MỤC TIÊU CHUNG
Bước đầu trang bị cho giáo viên tiểu học một sổ kiến thúc và kỉ năng tư vấn để họ có thể vận dụng trong hoạt động dạy học, giáo dục và trợ giúp tâm lí cho học sinh tiểu học.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
Kiên thức
Xác định được đặc điểm nhận thúc, một sổ nét nhân cách, nhu cầu và kho khăn của học sinh tiểu học.
Phân biệt được khái niệm tư vấn và hướng dẫn; xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, các kĩ năng và hình thúc tư vấn cho học sinh tiểu học.
Kĩ năng
Tụ rèn luyện một sổ kĩ năng tư vấn cơ bản như: kĩ năng lắng nghe tích cục, kĩ năng hỏi, kĩ năng phán hồi, kĩ năng thẩu cám.
Hình thành năng lục tư vấn cá nhân và tư vấn nhòm cho học sinh tiểu học.
Thái độ
Có nhận thúc đúng đắn vỂ tàm quan trọng cửa việc rèn luyện nâng cao năng lục tư vấn cho học sinh cúa người giáo viên tiểu học.
Tôn trọng các thân chủ (học sinh) khi tư vấn cho các em.
(ậ
c. NỘI DUNG

TT
Nội dung
Thời gian

1
Học sinh tiểu học và sụ cần thiết nâng cao nănglục tư vấn cho giáo viên tiểu học
3 tiết

2
Tư vấn học đường
4 tiết

3
Một sổ kĩ năng tư vấn cơ bản cho học sinh tiểu học
4 tiết

4
Tư vấn cá nhân và tư vấn nhóm
4 tiết


Tổng cộng
15 tiếtNội dung 1
HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ sự CĂN THIẾT NÂNG CAO NẮNG Lực Tư VÃN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (3 tiẽt)
Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm nhận thức và một số nét nhân cách của học sinh tiểu học
Là giáo viên tiểu học, mỗi chứng ta không chỉ làm nhiệm vụ hướng dẩn, giảng dạy cho học sinh, mà còn phái thưởng xuyên “tư vấn” giúp các em vượt qua những khó khăn cúa mình. Muổnlàm tổt được những công việc đó chúng ta cần phái có hiểu biết nhẩt định vỂ đặc điểm nhận thúc, nhân cách và những khó khăn vỂ học tập
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓