Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN GV THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thân
Ngày gửi: 14h:48' 17-05-2011
Dung lượng: 138.0 KB
Số lượt tải: 4993
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BA VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ba Vinh, ngày 16 tháng 5 năm 2011

THỐNG KÊ MINH CHỨNG CHUẨN GIÁO VIÊN THCS
NĂM HỌC 2010 – 2011
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM TRINH
Đơn vị công tác: Trường THCS Ba Vinh – huyện Ba Tơ
Thực hiện kế hoạch năm học 2010 – 2011 của trường THCS Ba Vinh.
Thực hiện Thông tư số 30/2009/TT – BGD&ĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đánh giá GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp.
Nhằm xác lập hồ sơ làm minh chứng cho việc đánh giá chuẩn GV THCS năm học 2010-2011. Nay tôi thiết lập danh mục các minh chứng của bản thân theo chuẩn nghề nghiệp GV THCS cụ thể như sau:
I/ TIÊU CHUẨN 1: PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
1) Tiêu chí 1: Phẩm chất chính trị
TT
Mã minh chứng
Tên minh chứng
Nguồn minh chứng

1
[1.01.01]
Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV (có nội dung về phẩm chất chính trị).
Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm.

2
[1.01.02]
Biên bản nhận xét, đánh giá hàng năm của HĐ thi đua, tập thể sư phạm nhà trường đối với giáo viên.
Sổ biên bản thi đua; Biên bản họp HĐSP

3
[1.01.03]
Phiếu nhận xét, đánh giá của GV trong tổ
(Phiếu đánh giá công chức hàng năm theo QĐ 06/2006/QĐ – BNV)
Phiếu biểu quyết - lưu HS đánh giá công chức hàng năm.

4
[1.01.04]
Chứng nhận gia đình văn hóa
Hồ sơ cá nhân.


2. Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp
TT
Mã minh chứng
Tên minh chứng
Nguồn minh chứng

1
[1.01.01]
Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV (có nội dung về đạo đức nghề nghiệp).
Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm.

2
[1.01.02]
Biên bản nhận xét, đánh giá hàng năm của HĐ thi đua, tập thể sư phạm nhà trường đối với giáo viên.
Sổ biên bản thi đua; Biên bản họp HĐSP

3
[1.01.03]
Phiếu nhận xét, đánh giá của GV trong tổ
(Phiếu đánh giá công chức hàng năm theo QĐ 06/2006/QĐ – BNV)
Phiếu biểu quyết - lưu HS đánh giá công chức hàng năm.

4
[1.02.01]
Biên bản họp Ban ĐDCMHS
(Không phản ánh gì đến đạo đức nghề nghiệp của bản thân)
Sổ BB họp Ban ĐDCMHS (lưu Trường)


3. Tiêu chí 3. Ứng xử với học sinh
TT
Mã minh chứng
Tên minh chứng
Nguồn minh chứng

1
[1.01.01]
Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV (có nội dung về ứng xử với học sinh).
Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm.

2
[1.01.02]
Biên bản nhận xét, đánh giá hàng năm của HĐ thi đua, tập thể sư phạm nhà trường đối với giáo viên.
Sổ biên bản thi đua; Biên bản họp HĐSP

3
[1.01.03]
Phiếu nhận xét, đánh giá của GV trong tổ
(Phiếu đánh giá công chức hàng năm theo QĐ 06/2006/QĐ – BNV)
Phiếu biểu quyết - lưu HS đánh giá công chức hàng năm.

4
[1.02.01]
Biên bản họp Ban ĐDCMHS
(Không phản ánh gì việc vi phạm nhân cách với học sinh)
Sổ BB họp Ban ĐDCMHS (lưu Trường)


4. Tiêu chí 4. Ứng xử với đồng nghiệp
TT
Mã minh chứng
Tên minh chứng
Nguồn minh chứng

1
[1.01.01]
Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV (có nội dung về cách ứng xử với đồng nghiệp).
Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm.

2
[1.01.02]
Biên bản nhận xét, đánh giá hàng năm của HĐ thi đua, tập thể sư phạm nhà trường đối với giáo viên.
Sổ biên bản thi đua; Biên bản họp HĐSP

3
[1.01.03]
Phiếu nhận xét, đánh giá của GV trong tổ
(Phiếu đánh giá công chức hàng năm theo QĐ 06/2006/QĐ – BNV)
 
Gửi ý kiến