Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §1. Mệnh đề

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần văn phương
Ngày gửi: 20h:08' 10-06-2019
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP
Tuần 01. Tiết PPCT: 01 Bàøi 1: MỆNH ĐỀ
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
các khái niệm mệnh đề, đề phủ định, đề kéo theo.
Biết khái niệm mệnh đề chứa biến.
2.Kĩ năng:
Xác định được một câu cho trước có phải là mệnh đề hay không.
Biết lập được mệnh đề phủ định của một mệnh đề, mệnh đề kéo theo.
Xác định được tính đúng sai của mệnh đề kéo theo.
3.Thái độ:
Rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập.
Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
Aùp dụng lý thuyết mệnh đề vào cuộc sống để phân biệt câu nào đúng, câu nào sai.
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phiếu học tập.
Một số kiến thức mà học sinh đã học ở lớp dưới.
2.Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. Ôn tập một số kiến thức đã học ở lớp dưới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Giảng bài mới:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm Mệnh đề, Mệnh đề chứa biến

( GV đưa ra một số câu và cho HS xét tính đúng–sai của các câu đó.
a) “Phan–xi–păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam.”
b) < 9,86”
c) “Hôm nay trời đẹp quá!”
( Cho các nhóm nêu một số câu. Xét xem câu nào là mệnh đề và tính đúng–sai của các mệnh đề.
( Xét tính đúng–sai của các câu:
d) “n chia hết cho 3”
e) “2 + n = 5”
–> mệnh đề chứa biến.
( Cho các nhóm nêu một số mệnh đề chứa biến (hằng đẳng thức, …).
( HS thực hiện yêu cầu.


a) Đúng.

b) Sai.
c) Không biết
( Các nhóm thực hiện yêu cầu.


( Tính đúng–sai phụ thuộc vào giá trị của n.


( Các nhóm thực hiện yêu cầu.

I. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến.
1. Mệnh đề.
– Một mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc sai.
– Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.
Chú ý:
Các câu hỏi và câu cảm thán không phải là mệnh đề.
2. Mệnh đề chứa biến.
Mệnh đề chứa biến là một câu chứa biến, với mỗi giá trị của biến thuộc một tập nào đó, ta được một mệnh đề.

Hoạt động 2: Tìm hiểu Mệnh đề phủ định của một mệnh đề

( GV đưa ra một số cặp mệnh đề phủ định nhau để cho HS nhận xét về tính đúng–sai.
a) P: “3 là một số nguyên tố”
“3 không phải là số ngtố”
b) Q: “7 không chia hết cho 5”
“7 chia hết cho 5”
( Cho các nhóm nêu một số mệnh đề và lập mệnh đề phủ định.
( HS trả lời tính đúng–sai của các mệnh đề.

( Các nhóm thực hiện yêu cầu.

II. Phủ định của một mệnh đề.
Kí hiệu mệnh đề phủ định của mệnh đề P là
đúng khi P sai
sai khi P đúng


Hoạt động 3: Tìm hiểu Khái niệm mệnh đề kéo theo

( GV đưa ra một số mệnh đề được phát biểu dưới dạng “Nếu P thì Q”.
a) “Nếu n là số chẵn thì n chia hết cho 2.”
b) “Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì nó có các cặp cạnh đối song song.”
( Cho các nhóm nêu một số VD về mệnh đề kéo theo.
+ Cho P, Q. Lập P ( Q.
+ Cho P ( Q. Tìm P, Q.
( Cho các nhóm phát biểu một số định lí dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.( Các nhóm thực hiện yêu cầu.


( Các nhóm thực hiện yêu cầu.

III. Mệnh đề kéo theo.
Cho 2 mệnh đề P và Q. Mệnh đề “Nếu P thì Q” được gọi làl mệnh đề kéo theo.
Kí hiệu: P ( Q.

Mệnh đề P ( Q chỉ sai khi P đúng và Q sai.

Các
 
Gửi ý kiến