Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §1. Mệnh đề

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: G E X
Ngày gửi: 00h:02' 13-09-2018
Dung lượng: 129.5 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn:6/8/2018
Ngày dạy: 13/8/2018
Lớp dạy: 10A3
Tiết dạy: 01

CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
Bài 1: Mệnh đềI. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Nắm vững các khái niệm mệnh đề, MĐ phủ định, kéo theo, hai MĐ tương đương, các điều kiện cần, đủ, cần và đủ.
Biết khái niệm MĐ chứa biến.
2. Kĩ năng:
Biết lập MĐ phủ định của 1 MĐ, MĐ kéo theo và MĐ tương đương.
Biết sử dụng các kí hiệu (, ( trong các suy luận toán học.
3. Thái độ:
Rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập.
Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
4. Về năng lực
Bồi dưỡng và phát triển năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp – gợi mở, chia nhóm.
Phương tiện, đồ dùng: Giáo án, phiếu học tập.
2. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập một số kiến thức đã học ở lớp dưới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ổn định tổ chức: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
Kiểm tra bài cũ:
Tổ chức các hoạt động dạy học

Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm Mệnh đề, Mệnh đề chứa biến
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp – gợi mở
Mục tiêu: Tiếp cận khái niệm mệnh đề
Hoạt động nhóm

( GV đưa ra một số câu và cho HS xét tính Đ–S của các câu đó.
a) “Phan–xi–păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam.”
b) “< 9,86”
c) “Hôm nay trời đẹp quá!”
( Cho các nhóm nêu một số câu. Xét xem câu nào là mệnh đề và tính Đ–S của các mệnh đề.
( Xét tính Đ–S của các câu:
d) “n chia hết cho 3”
e) “2 + n = 5”
–> mệnh đề chứa biến.

( HS thực hiện yêu cầu.


a) Đúng

b) Sai
c) không biết
( Các nhóm thực hiện yêu cầu.


( Tính Đúng–Sai phụ thuộc vào giá trị của n.


I. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến.
1. Mệnh đề.
– Một mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc sai.
– Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.
2. Mệnh đề chứa biến.
Mệnh đề chứa biến là một câu chứa biến, với mỗi giá trị của biến thuộc một tập nào đó, ta được một mệnh đề.

Hoạt động 2: Tìm hiểu mệnh đề phủ định của một mệnh đề
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp – gợi mở
Mục tiêu: Tiếp cận khái niệm mệnh đề phủ định
Hoạt động nhóm

( GV đưa ra một số cặp mệnh đề phủ định nhau để cho HS nhận xét về tính Đ–S.
a) P:“3 là một số nguyên tố”
: “3 không phải là số ngtố”
b)Q:“7 không chia hết cho 5”
: “7 chia hết cho 5”
( Cho các nhóm nêu một số mệnh đề và lập mệnh đề phủ định.
( HS trả lời tính Đúng–Sai của các mệnh đề.

( Các nhóm thực hiện yêu cầu.

II. Phủ định của 1 mệnh đề.
Kí hiệu mệnh đề phủ định của mệnh đề P là .
 đúng khi P sai
 sai khi P đúng


Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm mệnh đề kéo theo
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp – gợi mở
Mục tiêu: Tiếp cận khái niệm mệnh đề kéo theo
Hoạt động nhóm

( GV đưa ra một số mệnh đề được phát biểu dưới dạng “Nếu P thì Q”.
a) “Nếu n là số chẵn thì n chia hết cho 2.”
b) “Nếu tứ giác ABCD là hbh thì nó có các cặp cạnh đối song song.”
( Cho các nhóm nêu một số VD về mệnh đề kéo theo.
+ Cho P, Q. Lập P ( Q.
+ Cho P ( Q. Tìm P, Q.

( Cho các nhóm phát biểu một số định lí dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.
( Các nhóm thực hiện yêu cầu. 
Gửi ý kiến