Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu TK chấm thi cuối năm của cụm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:28' 16-05-2018
Dung lượng: 288.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN QUỲNH PHỤ THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHẤM KHẢO SÁT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
HĐ CHẤM: ............. MÃ TRƯỜNG: ...... TRƯỜNG THCS ......

Số TT Môn Tổng số HS Tổng số bài Điểm 0 "Điểm 0,5-2,0" "Điểm 2,5-4,5" Điểm dưới 5 "Điểm 5,0-6,5" "Điểm 7,0-8,5" "Điểm 9,0-10" Điểm 5 trở lên Ghi chú
Số bài % Số bài % Số bài % Số bài % Số bài % Số bài % Số bài % Số bài %
1 Ngữ Văn 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
2 Toán 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
3 Tiếng Anh 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
4 Ngữ Văn 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
5 Toán 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
6 Tiếng Anh 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
7 Ngữ Văn 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
8 Toán 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
9 Tiếng Anh 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
10 Ngữ Văn 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
11 Toán 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
12 Tiếng Anh 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

"................., ngày ...... tháng 5 năm 2018"
NGƯỜI TỔNG HỢP CHỦ TỊCH HĐ CHẤM KIỂM TRAHƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU VÀ IN THỐNG KÊ:
" - Chỉ nhập số liệu vào các ô trống trong bảng và thông tin về HĐ chấm, mã trường,... vào ô chứa ký tự màu xanh."
" - Khi nhập xong dữ liệu, nếu còn hiện tượng báo lỗi thì dữ liệu không khớp, cần kiểm tra lại."
" - Khi in thống kê, chọn chỉ in trang 1."
" - Dòng số 2 và các dòng từ 19 trở xuống có thể nhập, sửa, xóa thông tin không cần thiết trước khi in"
 
Gửi ý kiến