Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Mẫu Theo dõi Sĩ số học sinh(Thanh)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Văn Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:47' 21-09-2011
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 451
Số lượt thích: 0 người
SỔ THEO DÕI
SĨ SỐ HỌC SINH NĂM HỌC 2011 - 2012

TT HỌ TÊN GVCN KHỐI LỚP TS-HS TS NỮ TRONG TỔNG SỐ HỌC SINH CHIA RA THEO DÕ SĨ SỐ HỌC SINH TỪNG THÁNG TS-HS
ĐẦU ĐẦU Kinh Thái HMông X.Mun K.Mú Khác Còn HS Cuối T9 T10 T11 T12 TS-HS T1 T2 T3 T4 T5 Số HS giảm cả
NĂM NĂM TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TB tàn tật T8 giảm HKI giảm HKII năm
1 Lương Thị Nga 1A1 19 8 1 1 18 7 19
2 Đoàn Nam Hà 1A2 15 9 15 9 15
3 Nguyễn Thị Lảnh 1A3 15 5 15 5 5
4 Đèo Thị Phương 1A4 28 9 4 1 24 8 28
5 Trần Đại Nghĩa 1B1 18 12 18 12 18
6 Sộng Bả Pó 1B2 17 7 17 7 17
7 Vũ Duy Toán 1B3 21 10 21 10 21
8 Sộng Bả Cho 1B4 12 4 12 4 12
9 Vàng Bá Dia 1C1 11 6 11 6 11
10 Đinh Văn Huy 1C2 18 12 18 12 18
11 Lò Văn Thành 1C3 18 11 18 11 18
12 Lò Văn Ơn 1C4 13 8 1 12 8 13
Cộng khối 1 205 101 1 1 38 22 133 66 18 7 15 5 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nguyễn Văn Cường 2A1 13 6 13 6 13
14 Nguyễn Thị Huyền 2A2 25 9 3 2 20 6 2 1 25
15 Lò Văn Khăm 2A3 13 7 13 7 13
16 Hùng Văn Khen 2B1 22 14 22 14 22
17 Dạ A Pó 2B2 12 8 12 8 12
18 Sộng Ka Dênh 2B3 12 4 12 4 12
19 Vũ Duy Văn 2C1 20 9 20 9 20
20 Quàng Văn Lịch 2C2 21 12 21 12 21
21 Lò Văn Hiên 2C3 9 5 9 5 9
Cộng khối 2 147 74 0 0 16 8 129 65 0 0 0 0 2 1 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nguyễn Thị Hướng 3A 9 3 9 3 9
23 Lớp treo 3B 24 7 14 4 10 3 24
24 Đào Thị The 3C 22 7 1 0 20 7 1 0 22
25 Nguyễn Thị Hương 3D 23 16 22 15 1 1 23
26 Lò Thị Loan 3E 25 13 6 4 19 9 25
27 Tòng Văn Ỉnh 3G 21 7 21 7 21
28 Quàng Văn Nhót 3H 26 9 25 9 1 26
Cộng khối 3 150 62 0 0 21 8 107 47 9 3 11 4 2 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Đỗ Lan Anh 4A 14 7 14 7 14
30 Quàng Văn Xum 4B 20 8 12 4 8 4 20
31 Dương Thị Hà 4C 21 8 21 8 21
32 Lò Thị Liên 4D 20 10 4 16 10 20
33 Lớp treo 4E 14 5 3 1 11 4 14
34 Tòng Văn Tuấn 4G 18 6 18 6 18
35 Lò Văn Sươm 4H 22 8 22 8 22
Cộng khối 4 129 52 0 0 19 5 88 36 14 7 8 4 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vũ Văn Cường 5A 19 7 5 2 14 5 19
37 Lớp treo 5B 21 11 10 6 11 5 21
38 Nguyễn Thị Hằng 5C 30 7 1 28 7 1 30
39 Đặng Kiều Oanh 5D 34 20 1 1 33 19 34
40 Cầm Thị Vân 5E 20 8 10 3 9 4 1 1 20
41 Nguyễn Xuân Trọng 5G 25 10 25 10 25
Cộng khối 5 149 63 0 0 27 12 95 40 14 5 11 5 2 1 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng cộng 780 352 1 1 121 55 552 254 55 22 45 18 6 2 0 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Gửi ý kiến