Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu sổ công tác (kế hoạch giảng dạy)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lo Diep Hong (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:06' 11-10-2012
Dung lượng: 181.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
SỔ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
=========

Họ và tên: ……………………………………………….…………
Chức vụ: ……………………………………………………………
Hệ đào tạo: …………………………………………………………
Chuyên ngành: ……………………………………………………..
Năm học: 2010 - 2011
1. Những nhiệm vụ được giao:
a) Chuyên môn: …………………………………………………………………..
b) Chủ nhiệm:


c) Các nhiệm vụ khác:
d) Chuyển đổi, bổ sung nhiệm vụ trong năm (ghi rõ thời gian, nhiệm vụ chuyển đổi):………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2. Điều tra cơ bản:
a) Đặc điểm tình hình bộ môn:
* Thuận lợi:
(Sự quan tâm, giúp đỡ của tổ chuyên môn, của nhà trường; thái độ của học sinh đối với bộ môn; số giáo viên cùng môn nhiều hay ít, tác động đến việc đúc rút kinh nghiệm cho bản thân như thế nào? Kinh nghiệm giảng dạy của bản thân?).
* Khó khăn:


b) Điều tra học sinh:
- Địa bàn cư trú (xa - gần): ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
- Kết quả học tập của học sinh:
Môn
lớp
Số HS
Dân tộc
Nữ
Kết quả học tập bộ môn năm học trước
Ghi chú


Giỏi
Khá
T.bình
YếuTS
%
TS
%
TS
%
TS
%
c) Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy và học bộ môn:


3. Kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm:

Môn
Lớp
Giỏi
Khá
T.bình
Yếu
KémTS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
4. Chỉ tiêu phấn đấu:
a) Danh hiệu thi đua cá nhân (Chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi, khá các cấp):b) Chất lượng chuyên môn:
Môn
Lớp
Giỏi
Khá
T.bình
Yếu
KémTS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%

5. Những kiến nghị, đề nghị:
- Với chuyên môn phòng giáo dục, nhà trường:


 - Với tổ chuyên môn:
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN
=============
TUẦN…...
Từ ngày .…/...../20..... đến ngày .…/.... / 20….
Thứ
lớp
tiết
Tiết theo
PP
TT
Tên bài dạy
Điểm kiểm tra


15 phút
1 tiết


G
K
T
B
Y
G
K
T
B
Y

2

3

 
Gửi ý kiến