Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục - chống mù chữ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Hoa
Ngày gửi: 08h:49' 19-08-2020
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Phường/Xã (1): HỢP THỊNH PHIẾU ĐIỀU TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC - CHỐNG MÙ CHỮ Số phiếu (5):_________________________________
Thôn (2):____________ Tổ:_______ Diện cư trú (6): q Thường trú q Tạm trú
Địa chỉ (3):______________________ Họ và tên chủ hộ (4):__________________________________________________________ Điện thoại (7):_______________________________
"S
T
T" "HỌ VÀ TÊN ĐỐI TƯỢNG
(Lớn tuổi ghi trước)" "TÊN LỚP ĐANG HỌC
(Theo năm học)" "TÊN TRƯỜNG - HUYỆN
ĐANG HỌC
(Tương ứng với từng năm học)" "Thông tin Tốt nghiệp
(Hoàn thành)" Học xong Bỏ học Mù chữ Khuyết Tật "Chuyển đến, chuyển đi, chết" Ghi chú
MN ->THPT TN nghề
Cấp học Bổ túc Năm Bậc Năm Lớp Năm Lớp Năm "Học
XMC" CN XMC Tái MC

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (`20) (21) (22) (23) (24) (25)
1 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20
2 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20
3 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20
4 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20
5 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20
6 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20
7 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20
8 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20
9 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20
10 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20
11 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20
12 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20
13 20 -20
QH với chủ hộ: ______________ 20 -20
Ngày sinh: 20 -20
Nữ: q DT:__________ 20 -20
"Cha, mẹ, Ng đỡ đầu:___________" 20 -20

"Họ, tên " 23/12 Năm 2013 ……/……/ Năm 2014 ……/……/ Năm 20...... ……/……/ Năm 20...... ……/……/ Năm 20...... "XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG
(Ký tên, đóng dấu)
Ngày …… tháng …… năm 20……"
"Cán bộ, nhân viên điều tra 1"
"Cán bộ
 
Gửi ý kiến