Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu Hợp đồng MG Bán Nhà Đất Hòa Phát

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thế Tuyến
Ngày gửi: 09h:32' 29-06-2011
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI BÁN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Số:…/HĐMBNĐ
Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Căn cứ vào thỏa thuận của hai bên.

Hôm nay ngày … tháng…. năm… tại Trụ sở công ty cổ phần TM&DV Bất Động Sản Hòa Phát (1027 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Long Biên, Hà Nội). Chúng tôi gồm:
BÊN MÔI GIỚI: Công Ty Cổ Phần TM&DV Bất Động Sản hòa Phát (Bên A)
- Địa chỉ trụ sở chính : 1027 Đường Ngô Gia Tự Phường Đức Giang Quận Long Biên Hà Nội
- Điện thoại : 04.668.355.18
- Đại diện : ………………………………………………………………………………………
BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (Bên B)
1/. Ông(Bà)………………………………… Sinh năm: ……………………………. ……….
Địa chỉ :…………………………………………………………………………………..……
Điện thoại: …………………………………………………………………………………….
2/. Ông(Bà)………………………………… Sinh năm: ……………………………. ……….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:……………………………………………………………………………………..
Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng môi giới với những nội dung và điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung công việc giao dịch
1/.Bên B nhờ bên A tìm khách hàng có nhu cầu MUA nhà đất ( bên A giữ giấy tờ phôtô để giới thiệu cho khách mua nhà ở) nay có nhu cầu bán nhà đất nhưng không trực tiếp bán mà nhờ bên A bán hộ (Môi giới bán hộ căn nhà đất địa chỉ tại khoản 2 điều 1 của hợp đồng này).
2/. Số nhà ở của bên B đặt tại thửa đất số: …………, tờ bản đồ số: …………… trên đất có nhà…………………… tại địa chỉ ………………………………………………………………. được thể hiện tại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ………………... do UBND Quận(Huyện)……………………………………
cấp ngày…………………….... cho Ông(Bà): …………………………..
3/. Giá bán được ấn định:……………………………………………………………………………...
(Giá bên A bán cho khách hàng phải cao hơn giá được ấn định, phần chênh lệnh bên B không được quyền thu về mà trả lại cho bên A sau khi khách hàng thanh toán khi việc mua bán hoàn tất )
Điều 2: Mức thù lao và phương thức thanh toán
1/. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là..…% trên tổng giá trị hợp đồng mà bên B ký kết với khách hàng.
2/. Bên B thanh toán cho bên A bằng đồng Việt Nam với phương thức chuyển khoản (hoặc bằng tiền mặt)
3/. Việc thanh toán được chia làm ….02 .lần.
- Lần thứ nhất: 50% trị giá hợp đồng ngay sau khi ngừơi mua đặt tiền cọc
- Lần thứ hai : Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B và người mua làm hợp đồng tại phòng Công chứng…………
Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên
1/. Bên A được tiến hành các nghiệp vụ trung gian tìm khách hàng mua nhà đất tại khoản 2 điều 1
của hợp đồng này bằng các hình thức quảng cáo trên báo chí, truyền hình hoặc các hình thức thông tin khác(có phụ lục kèm theo). Chi phí này bên B phải thanh toán cho bên A theo hóa đơn thu tiền theo quy định của cơ quan quảng cáo (nếu có trong hợp đồng)
2/. Bên A được mời chuyên gia giám định hàng hóa khi khách hàng có yêu cầu, số tiền chi phí cho giám định bên B phải thanh toán cho bên A ngay sau khi bên A xuẩt trình hóa đơn hợp lệ (nếu có)
3/. Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa mà bên A được môi giới.
4/. Bên B tạo điều kiện tốt nhất để bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong điều kiện cho phép bên B có thể ủy quyền cho bên A làm thủ tục mua bán sang tên nhà ở tại khoản 2 điều 1 của hợp đồng này cho người mua với chi phí là………………………………………………………………..
(số tiền chi phí này ngoài hợp đồng mà hai bên ký kết)
5/. Bên B có trách nhiệm giữ kín giá chênh lệnh giao dịch cho bên A. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực pháp luật, Bên B không được tự ý đơn phương chấm dứt thực hiên hợp đồng. Trường hợp bên B tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải chịu phạt số tiền là ………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………
Điều 4: Điều khoản về tranh chấp
1/. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì về phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).
 
Gửi ý kiến