Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu Học bạ (CT cũ)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Trung Kiên (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:25' 06-05-2008
Dung lượng: 88.5 KB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc


Học bạ

Họ và tên học sinh: Nam hay nữ
Sinh ngày (viết bằng chữ ): tháng:
năm một nghìn chín trăm
Tại:
Con ông nghề nghiệp
và bà nghề nghiệp
Địa chỉ (nếu thay đổi ghi bổ sung)

…ngày ….tháng……năm198…..
Hiệu trưởng
(Ghi rõ họ tên ký và đóng dấu)
Năm học


Lớp

TÊN TRƯờNG
( ghi cả tên địa phương)

Số
đăng ký


Ngày vào trường


Ngày ra trường
19 19

19 19

19 19

19 19

hướng dẫn sử dụng học bạ

1. Học bạ của học sinh PTTH là sổ ghi kết quả học tập, rèn luyện từ lớp 10 đến lớp 12 của mỗi học sinh trong khi học tại trương THPT. Mỗi sổ gồm 12 trang đánh số từ 1 đến 12. Khi lập sổ cần ghi tên ngay của học sinh ở ngoài bìa, những mục ở phần trên trang và đóng dấu giáp lai bằng dấu của trường lập sổ từ trang đầu đến trang cuối của học bạ. Học bạ do nhà trường giữ và bảo quản suốt thời gian học sinh đang học tại trường.

2. Khi nhận học sinh vào học, cần ghi năm học, tên lớp, tên trường, số đang ký ở phần cuối trang sau khi vào sổ đăng ký học sinh. Đầu mỗi năm học cần ghi ngay năm học và tên lớp của học sinh. Khi học sinh ra trường (tốt nghiệp, chuyển cấp, chuyển trường, thôi học) ghi ngày ra trường, đối chiếu lại giữa hoạ bạ với sổ đăng ký, trước khi trả học bạ cho học sinh.

3. Cuối năm học, giáo viên bộ môn ghi điểm trung bình mỗi học kỳ, cả năm học và ghi lời nhận xét: giáo viên phụ trách các mặt giáo dục và giáo viên chủ nhiệm ghi kết quả xếp loại mỗi học kỳ, cả năm học và ghi lời nhận xét: lời nhận xét cần được chuẩn bị trước để ghi được vắn tắt, đầy đủ, chính xác và nhanh chóng.

4. Giáo viên chủ nhiệm ghi phần chung cuối năm học, đối chiếu học bạ với sổ gọi tên ghi điểm, bổ sung những mục còn thiếu, đề nghị hiệu trưởng xác nhận những chõ có sửa chữa. Hiệu trưởng ghi ý kiến nhận xét về học sinh hoặc chỉ ký tên và đóng dấu để xác nhận toàn bộ kết quả và những lời nhận xét về học tập, rèn luyện của các giáo viên đã ghi ở cả 2 trang trong một năm học.

5. Viêc ghi chép trong học bạ phải đầy đủ, rõ ràng, cẩn thận sạch sẽ.
Tuyệt đối không được tẩy, xoá lấp hẳn, và chữa đè lên những chữ số và chữ viết trong học bạ. Nếu cần sửa chữa, giáo viên gạch một gạch nhỏ và dùng mự đỏ viết bên cạch hoặc bên trên. Những chỗ sử chữa phải được hiệu trưởng ký tên đóng dấu xác nhận. Trái với điều này học bạ khong được coi là hợp lệ.

bộ giáo dục
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc


Học bạ

Họ và tên học sinh: Nam hay nữ
Sinh ngày (viết bằng chữ ): tháng:
năm một nghìn chín trăm
Tại:
Con ông nghề nghiệp
và bà nghề nghiệp
Địa chỉ (nếu thay đổi ghi bổ sung)

…ngày ….tháng…năm198….
Hiệu trưởng
(Ghi rõ họ tên ký và đóng dấu)
Năm học


Lớp

TÊN TRƯờNG
( ghi cả tên địa phương)

Số
đăng ký


Ngày vào trường


Ngày ra trường
19 19

19 19

19 19

19 19

Họ tên Lớp Số học sinh Năm học 19 - 19

Các
môn học
Điểm trung bình
Nhận xét của giáo viên bộ môn
Chữ ký


Học
kỳ I
Học
kỳ II
Cả năm họcVăn


Lịch sử


Địa lý


Tiếng nước ngoài


Chính trị


Đạo đức


Toán


Vẽ kỹ thuật


Vật lý


Hoá học


Sinh vật


Kỹ thuật
nông nghiệp


Kỹ thuật
công nghiệp


Thể dục
Trường phổ thông trung học Lớp Số học sinh
Năm học 19 - 19

Họ và tên học sinh


Các mặt giáo dục
Kết quả xếp loại
Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm


Học ky
I
Học ky
II
Cả năm học


Hạnh kiểm
Ngày…tháng….năm 19….
(Họ tên và chữ ký của giáo viên
chủ nhiệm)
Văn hoá

Lao động

Thể dục
vệ sinh
sức khoẻ

Mỹ dục

phần ghi chung vào cuối năm học
- Khen thưởng và kỷ luật

- Những môn học phải thi lại
- Và kết quả thi lại

Có phép
Không có phép
- Quyết định lên lớp hay ở lại
- ý kiến nhận xét chung của hiệu trưởng
Ngày….tháng…..năm 19…...
Hiệu trưởng
( Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)


 
Gửi ý kiến