Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

MẪU GIẤY TRỬONG THÀNH ĐOÀN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Cư
Ngày gửi: 13h:53' 24-08-2010
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 1222
Số lượt thích: 0 người
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
HUYỆN ĐOÀN DĨ AN
BAN CHẤP HÀNH
………………………………
Số : …. /CN-ĐVTT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..


GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐOÀN VIÊN TRƯỞNG THÀNH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
………………………………………………………..
CHỨNG NHẬN
Đồng chí: …………………………… năm sinh: …………………...
Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày: ……………… số thẻ ĐV:…………….
Nơi vào Đoàn TNCS HCM: …………………………………………………...
Được trưởng thành Đoàn từ ngày: ……/…/…..
Nơi nhận: TM. BCH ĐOÀN ……………………
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bí thư
- TT.TU, TT.HĐNDnh;
- CT và PCT;
- Như điều 5;


- Lưu VP.
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
HUYỆN ĐOÀN DĨ AN
BAN CHẤP HÀNH
………………………………
Số : ……/CN-ĐVTT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..


GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐOÀN VIÊN TRƯỞNG THÀNH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
………………………………………………………..
CHỨNG NHẬN
Đồng chí: …………………………… năm sinh: …………………...
Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày: ……………… số thẻ ĐV:…………….
Nơi vào Đoàn TNCS HCM: …………………………………………………...
Được trưởng thành Đoàn từ ngày: ……/…/…..
Nơi nhận: TM. BCH ĐOÀN ……………………….
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bí thưđiều 5;
 
Gửi ý kiến