Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG MỚI NHẤT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Quý Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:23' 22-12-2014
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 2113
Số lượt thích: 0 người
Đơn vị: Mẫu số: C06 - HD
Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị SDNS: …………………. Ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho ông (bà): ………………………………………..
Chức vụ: …………………………………………………
Được cử đi công tác tại: …………………………………
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số ngày tháng năm 2014
Từ ngày tháng năm 2014 đến ngày tháng năm 2014
Ngày tháng năm 2014
Thủ trưởng đơn vị
"(Ký, họ tên, đóng dấu)"
Tiền ứng trước
Lương:.......................đ
Công tác phí:.............đ
Cộng:.........................đ

"Nơi đi, nơi đến" Ngày Phương tiện sử dụng Số ngày công tác Lý do lưu trú "Chứng nhận của cơ quan công tác
(Ký tên, đóng dấu)"

A 1 2 3 4 B
Nơi đi:
Nơi đến:
Nơi đi:
Nơi đến:
Nơi đi:
Nơi đến:
Nơi đi:
Nơi đến:
- Vé người: ..................... Vé x......................đ = .......................................đ.
- Vé cước: ..................... Vé x......................đ = .......................................đ.
- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: ..................... Vé x......................đ = .......................................đ.
- Phòng nghỉ: ..................... Vé x......................đ = .......................................đ.
1. Phụ cấp đi đường: .................................................................đ
2. Phụ cấp lưu trú: ….................................................................đ
Tổng cộng ngày công tác............................................................ đ
Ngày tháng năm 2014
Duyệt Duyệt
Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán là:..........................Đồng
....................ngày

Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
" (Ký, họ tên)" "(Ký, họ tên)" " (Ký, họ tên)"


 
Gửi ý kiến